ילדים


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
6 - דברי הסבר
6.1.1 תשלומי קצבות ילדים, לפי סוג קצבה - מחירים שוטפים הורדה 6.1.1 תשלומי קצבות ילדים, לפי סוג קצבה - מחירים שוטפים הורדה 6.1.1 תשלומי קצבות ילדים, לפי סוג קצבה - מחירים שוטפים
6.1.2 תשלומי קצבות ילדים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועיםהורדה 6.1.2 תשלומי קצבות ילדים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועיםהורדה 6.1.2 תשלומי קצבות ילדים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים
6.2.1 משפחות המקבלות קצבת ילדים, לפי מספר הילדים במשפחההורדה 6.2.1 משפחות המקבלות קצבת ילדים, לפי מספר הילדים במשפחההורדה 6.2.1 משפחות המקבלות קצבת ילדים, לפי מספר הילדים במשפחה
6.2.2 משפחות המקבלות קצבת ילדים, שנולד להן ילד לאחר 1.6.2003 לפי מספר הילדים במשפחההורדה 6.2.2 משפחות המקבלות קצבת ילדים, שנולד להן ילד לאחר 1.6.2003 לפי מספר הילדים במשפחההורדה 6.2.2 משפחות המקבלות קצבת ילדים, שנולד להן ילד לאחר 1.6.2003 לפי מספר הילדים במשפחה
6.3.1 ילדים ששולמו בגינם קצבאות, לפי מיקומו של הילד במשפחההורדה 6.3.1 ילדים ששולמו בגינם קצבאות, לפי מיקומו של הילד במשפחההורדה 6.3.1 ילדים ששולמו בגינם קצבאות, לפי מיקומו של הילד במשפחה
6.3.2 ילדים שנולדו לאחר 1.6.2003 ששולמו בגינם קצבאות - , לפי מיקומו של הילד במשפחההורדה 6.3.2 ילדים שנולדו לאחר 1.6.2003 ששולמו בגינם קצבאות - , לפי מיקומו של הילד במשפחההורדה 6.3.2 ילדים שנולדו לאחר 1.6.2003 ששולמו בגינם קצבאות - , לפי מיקומו של הילד במשפחה
6.4.1 סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, מחירים שוטפים (שקל, ש"ח)הורדה 6.4.1 סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, מחירים שוטפים (שקל, שח)הורדה 6.4.1 סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, מחירים שוטפים (שקל, שח)
6.4.2 - סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, מחירים קבועים (ש"ח)הורדה 6.4.2 - סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, מחירים קבועים (שח)הורדה 6.4.2 - סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, מחירים קבועים (שח)
6.4.3 - סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 6.4.3 - סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 6.4.3 - סכום הקצבה לילד (לחודש) לפי מיקומו הסידורי במשפחה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
6.5 משפחות המקבלות תוספת משפחתית, סכום התוספת וסך התשלומים במחירים שוטפים וקבועים (ש"ח), לפי גודל משפחההורדה 6.5 משפחות המקבלות תוספת משפחתית, סכום התוספת וסך התשלומים במחירים שוטפים וקבועים (שח), לפי גודל משפחההורדה 6.5 משפחות המקבלות תוספת משפחתית, סכום התוספת וסך התשלומים במחירים שוטפים וקבועים (שח), לפי גודל משפחה
6.6 משפחות וילדים המקבלים מענק לימודים, וסכום המענק במחירים שוטפים וקבועים, לפי סוג המשפחה וגיל הילדיםהורדה 6.6 משפחות וילדים המקבלים מענק לימודים, וסכום המענק במחירים שוטפים וקבועים, לפי סוג המשפחה וגיל הילדיםהורדה 6.6 משפחות וילדים המקבלים מענק לימודים, וסכום המענק במחירים שוטפים וקבועים, לפי סוג המשפחה וגיל הילדים