נפגעי עבודה


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
10 - דברי הסבר
10.1.1 תשלומי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג מבוטח וסוג גמלה - מחירים שוטפיםהורדה 10.1.1 תשלומי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג מבוטח וסוג גמלה - מחירים שוטפיםהורדה 10.1.1 תשלומי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג מבוטח וסוג גמלה - מחירים שוטפים
10.1.2 תשלומי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג מבוטח וסוג גמלה - מחירים קבועיםהורדה 10.1.2 תשלומי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג מבוטח וסוג גמלה - מחירים קבועיםהורדה 10.1.2 תשלומי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג מבוטח וסוג גמלה - מחירים קבועים
10.2 מקבלי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג גמלההורדה 10.2 מקבלי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג גמלההורדה 10.2 מקבלי גמלאות נפגעי עבודה, לפי סוג גמלה
10.3 סכום גמלה מרבית לנפגע עבודה , לפי סוג גמלה וסוג מבוטח, מחירים שוטפים וקבועים (ש"ח ) וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 10.3 סכום גמלה מרבית לנפגע עבודה , לפי סוג גמלה וסוג מבוטח, מחירים שוטפים וקבועים (שח ) וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 10.3 סכום גמלה מרבית לנפגע עבודה , לפי סוג גמלה וסוג מבוטח, מחירים שוטפים וקבועים (שח ) וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
10.4 גמלת נפגעי עבודה ממוצעת, לפי סוג גמלה וסוג מבוטח,מחירים שוטפים וקבועים (שקל, ש"ח) וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 10.4 גמלת נפגעי עבודה ממוצעת, לפי סוג גמלה וסוג מבוטח,מחירים שוטפים וקבועים (שקל, שח) וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 10.4 גמלת נפגעי עבודה ממוצעת, לפי סוג גמלה וסוג מבוטח,מחירים שוטפים וקבועים (שקל, שח) וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
10.5.1 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - סך הכולהורדה 10.5.1 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - סך הכולהורדה 10.5.1 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - סך הכול
10.5.2 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - גבריםהורדה 10.5.2 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - גבריםהורדה 10.5.2 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - גברים
10.5.3 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - נשיםהורדה 10.5.3 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - נשיםהורדה 10.5.3 מקבלי קצבת נכות יציבה , לפי דרגת נכות ומין - נשים
10.6 מקבלי קצבת תלויים, לפי הרכב משפחההורדה 10.6 מקבלי קצבת תלויים, לפי הרכב משפחההורדה 10.6 מקבלי קצבת תלויים, לפי הרכב משפחה
10.7.1 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סך הכלהורדה 10.7.1 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סך הכלהורדה 10.7.1 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סך הכל
10.7.2 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע בדיורהורדה 10.7.2 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע בדיורהורדה 10.7.2 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע בדיור
10.7.3 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע ברכישת רכבהורדה 10.7.3 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע ברכישת רכבהורדה 10.7.3 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע ברכישת רכב
10.7.4 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - שיפור מצב כלכליהורדה 10.7.4 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - שיפור מצב כלכליהורדה 10.7.4 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - שיפור מצב כלכלי
10.7.5 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע אחרהורדה 10.7.5 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע אחרהורדה 10.7.5 תשלומים לשיקום נפגעי עבודה, מחירים שוטפים וקבועים ומספר תשלומים, לפי סוג התשלום ומטרתו - סיוע אחר