אבטלה


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
15 - דברי הסבר
15.1 - תשלומי גמלאות אבטלה, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 15.1 - תשלומי גמלאות אבטלה, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 15.1 - תשלומי גמלאות אבטלה, מחירים שוטפים וקבועים
15.2 מקבלי דמי אבטלה, לפי רמת השכר ערב האבטלה כחלק מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 15.2 מקבלי דמי אבטלה, לפי רמת השכר ערב האבטלה כחלק מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 15.2 מקבלי דמי אבטלה, לפי רמת השכר ערב האבטלה כחלק מהשכר הממוצע למשרת שכיר
15.3 דמי אבטלה ממוצעים ליום, לפי רמת השכר ערב האבטלה, מחירים שוטפים וקבועים וכאחוז מהשכר היומי הממוצע למשרת שכירהורדה 15.3 דמי אבטלה ממוצעים ליום, לפי רמת השכר ערב האבטלה, מחירים שוטפים וקבועים וכאחוז מהשכר היומי הממוצע למשרת שכירהורדה 15.3 דמי אבטלה ממוצעים ליום, לפי רמת השכר ערב האבטלה, מחירים שוטפים וקבועים וכאחוז מהשכר היומי הממוצע למשרת שכיר
15.4 מקבלי דמי אבטלה, לפי קבוצות שונותהורדה 15.4 מקבלי דמי אבטלה, לפי קבוצות שונותהורדה 15.4 מקבלי דמי אבטלה, לפי קבוצות שונות
15.5 מקבלי מענק שעבדו בעבודה מועדפת ונדרשת, סכום המענק וסך התשלומיםהורדה 15.5 מקבלי מענק שעבדו בעבודה מועדפת ונדרשת, סכום המענק וסך התשלומיםהורדה 15.5 מקבלי מענק שעבדו בעבודה מועדפת ונדרשת, סכום המענק וסך התשלומים