נכות כללית


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
8 - דברי הסבר
8.01.1 תשלומי גמלאות נכות כללית וניידות, לפי סוג גמלה - מחירים שוטפיםהורדה 8.01.1 תשלומי גמלאות נכות כללית וניידות, לפי סוג גמלה - מחירים שוטפיםהורדה 8.01.1 תשלומי גמלאות נכות כללית וניידות, לפי סוג גמלה - מחירים שוטפים
8.01.2 תשלומי גמלאות נכות כללית וניידות, לפי סוג גמלה - מחירים קבועיםהורדה 8.01.2 תשלומי גמלאות נכות כללית וניידות, לפי סוג גמלה - מחירים קבועיםהורדה 8.01.2 תשלומי גמלאות נכות כללית וניידות, לפי סוג גמלה - מחירים קבועים
8.02 מקבלי קצבת נכות כללית סך הכל ועקרות בית, לפי הרכב התלוייםהורדה 8.02 מקבלי קצבת נכות כללית סך הכל ועקרות בית, לפי הרכב התלוייםהורדה 8.02 מקבלי קצבת נכות כללית סך הכל ועקרות בית, לפי הרכב התלויים
8.03 מקבלי קצבת נכות כללית סך הכל ועקרות בית, לפי סוג הקצבה ומיןהורדה 8.03 מקבלי קצבת נכות כללית סך הכל ועקרות בית, לפי סוג הקצבה ומיןהורדה 8.03 מקבלי קצבת נכות כללית סך הכל ועקרות בית, לפי סוג הקצבה ומין
8.04 מקבלי קצבת נכות כללית, לפי דרגת אי כושר השתכרות ומקבלי קצבה חודשית נוספת, לפי אחוז רפואיהורדה 8.04 מקבלי קצבת נכות כללית, לפי דרגת אי כושר השתכרות ומקבלי קצבה חודשית נוספת, לפי אחוז רפואיהורדה 8.04 מקבלי קצבת נכות כללית, לפי דרגת אי כושר השתכרות ומקבלי קצבה חודשית נוספת, לפי אחוז רפואי
8.05.1 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - מחירים שוטפיםהורדה 8.05.1 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - מחירים שוטפיםהורדה 8.05.1 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - מחירים שוטפים
8.05.2 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - מחירים קבועיםהורדה 8.05.2 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - מחירים קבועיםהורדה 8.05.2 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - מחירים קבועים
8.05.3 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 8.05.3 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 8.05.3 סכום קצבת נכות כללית בסיסית לנכה בדרגת אי-כושר מלאה, לפי הרכב משפחה וסכום קצבה חודשית נוספת לנכה בעל דרגת אי-כושר גדולה מ-75% - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
8.06 קצבת נכות כללית חודשית ממוצעת, לפי הרכב משפחההורדה 8.06 קצבת נכות כללית חודשית ממוצעת, לפי הרכב משפחההורדה 8.06 קצבת נכות כללית חודשית ממוצעת, לפי הרכב משפחה
8.07 מקבלי גמלת שירותים מיוחדים, מבוטחים ועקרות בית, לפי רמת זכאותהורדה 8.07 מקבלי גמלת שירותים מיוחדים, מבוטחים ועקרות בית, לפי רמת זכאותהורדה 8.07 מקבלי גמלת שירותים מיוחדים, מבוטחים ועקרות בית, לפי רמת זכאות
8.08.1 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - מחירים שוטפיםהורדה 8.08.1 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - מחירים שוטפיםהורדה 8.08.1 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - מחירים שוטפים
8.08.2 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - מחירים קבועיםהורדה 8.08.2 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - מחירים קבועיםהורדה 8.08.2 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - מחירים קבועים
8.08.3 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 8.08.3 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 8.08.3 סכום גמלת שירותים מיוחדים למבוטחים ולעקרות בית, לפי רמת זכאות וסכום גמלה מיוחדת למי שסובל ממוגבלות קשה וקצבה ממוצעת - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
8.09.1 מקבלי קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות וגיל ומקבלי תוספת קצבה לפי גיל - סך הכל, גילאי 2-0הורדה 8.09.1 מקבלי קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות וגיל ומקבלי תוספת קצבה לפי גיל - סך הכל, גילאי 2-0הורדה 8.09.1 מקבלי קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות וגיל ומקבלי תוספת קצבה לפי גיל - סך הכל, גילאי 2-0
8.09.2 מקבלי קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות וגיל ומקבלי תוספת קצבה לפי גיל - גילאי 7-3, 18-8הורדה 8.09.2 מקבלי קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות וגיל ומקבלי תוספת קצבה לפי גיל - גילאי 7-3, 18-8הורדה 8.09.2 מקבלי קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות וגיל ומקבלי תוספת קצבה לפי גיל - גילאי 7-3, 18-8
8.10.1 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - מחירים שוטפיםהורדה 8.10.1 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - מחירים שוטפיםהורדה 8.10.1 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - מחירים שוטפים
8.10.2 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - מחירים קבועיםהורדה 8.10.2 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - מחירים קבועיםהורדה 8.10.2 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - מחירים קבועים
8.10.3 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 8.10.3 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 8.10.3 סכום קצבת ילד נכה, לפי רמת זכאות , תוספת לגמלת ילד נכה וקצבה ממוצעת - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר