דמי מזונות


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
5 - דברי הסבר
5.1 תשלומים ותקבולים לדמי מזונות, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 5.1 תשלומים ותקבולים לדמי מזונות, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 5.1 תשלומים ותקבולים לדמי מזונות, מחירים שוטפים וקבועים
5.2 מקבלות דמי מזונות, לפי מצב משפחתי ומספר ילדיםהורדה 5.2 מקבלות דמי מזונות, לפי מצב משפחתי ומספר ילדיםהורדה 5.2 מקבלות דמי מזונות, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים
5.3.1 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים - מחירים שוטפיםהורדה 5.3.1 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים - מחירים שוטפיםהורדה 5.3.1 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים - מחירים שוטפים
5.3.2 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים - מחירים קבועיםהורדה 5.3.2 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים - מחירים קבועיםהורדה 5.3.2 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים - מחירים קבועים
5.3.3 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים- כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 5.3.3 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים- כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 5.3.3 דמי מזונות ממוצעים לחודש, לפי מצב משפחתי ומספר ילדים- כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר