הבטחת הכנסה


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
4 - דברי הסבר
4.1 תשלומי גמלאות הבטחת הכנסה, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 4.1 תשלומי גמלאות הבטחת הכנסה, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 4.1 תשלומי גמלאות הבטחת הכנסה, מחירים שוטפים וקבועים
4.2 מקבלי גמלה להבטחת הכנסה, לפי שיעור גמלה והיקפההורדה 4.2 מקבלי גמלה להבטחת הכנסה, לפי שיעור גמלה והיקפההורדה 4.2 מקבלי גמלה להבטחת הכנסה, לפי שיעור גמלה והיקפה
4.3 מקבלי גמלה להבטחת הכנסה, לפי הרכב משפחההורדה 4.3 מקבלי גמלה להבטחת הכנסה, לפי הרכב משפחההורדה 4.3 מקבלי גמלה להבטחת הכנסה, לפי הרכב משפחה
4.4.1 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור רגיל למי שהיה זכאי לו עד מאי 2003 ולזכאי חדש שטרם מלאו לו 55הורדה 4.4.1 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור רגיל למי שהיה זכאי לו עד מאי 2003 ולזכאי חדש שטרם מלאו לו 55הורדה 4.4.1 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור רגיל למי שהיה זכאי לו עד מאי 2003 ולזכאי חדש שטרם מלאו לו 55
4.4.2 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור "לזכאי קודם "הורדה 4.4.2 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור לזכאי קודם הורדה 4.4.2 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור לזכאי קודם
4.4.3 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור מוגדל עד מאי 2003 ולמי שמלאו לו 55הורדה 4.4.3 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור מוגדל עד מאי 2003 ולמי שמלאו לו 55הורדה 4.4.3 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור מוגדל עד מאי 2003 ולמי שמלאו לו 55
4.4.4 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור מיוחד לאלמנה / גרושה או "הורה יחיד"הורדה 4.4.4 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור מיוחד לאלמנה / גרושה או הורה יחידהורדה 4.4.4 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור מיוחד לאלמנה / גרושה או הורה יחיד
4.4.5 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור לאלמנה / גרושה או "הורה יחיד"הורדה 4.4.5 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור לאלמנה / גרושה או הורה יחידהורדה 4.4.5 סכום גמלה להבטחת הכנסה - שיעור לאלמנה / גרושה או הורה יחיד
4.5.1 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - מחירים שוטפיםהורדה 4.5.1 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - מחירים שוטפיםהורדה 4.5.1 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - מחירים שוטפים
4.5.2 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - מחירים קבועיםהורדה 4.5.2 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - מחירים קבועיםהורדה 4.5.2 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - מחירים קבועים
4.5.3 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 4.5.3 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 4.5.3 גמלה להבטחת הכנסה חודשית ממוצעת, לפי הרכב המשפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר