זיקנה ושאירים


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
2 - דברי הסבר
2.01.1 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפיםהורדה 2.01.1 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפיםהורדה 2.01.1 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים
2.01.2 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.01.2 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.01.2 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים (המשך)
2.01.3 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועיםהורדה 2.01.3 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועיםהורדה 2.01.3 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים
2.01.4 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.01.4 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.01.4 תשלומי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים (המשך)
2.02.1 מקבלי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - סך הכולהורדה 2.02.1 מקבלי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - סך הכולהורדה 2.02.1 מקבלי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - סך הכול
2.02.2 מקבלי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - מזה: מקבלי השלמת הכנסההורדה 2.02.2 מקבלי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - מזה: מקבלי השלמת הכנסההורדה 2.02.2 מקבלי קצבות זיקנה ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - מזה: מקבלי השלמת הכנסה
2.03 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלוייםהורדה 2.03 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלוייםהורדה 2.03 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים
2.04 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומיןהורדה 2.04 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומיןהורדה 2.04 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומין
2.05 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלוייםהורדה 2.05 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלוייםהורדה 2.05 מקבלי קצבות זיקנה לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים
2.06 מקבלי קצבת זיקנה שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומיןהורדה 2.06 מקבלי קצבת זיקנה שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומיןהורדה 2.06 מקבלי קצבת זיקנה שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומין
2.07.1 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 2.07.1 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 2.07.1 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים
2.07.2 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.07.2 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.07.2 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)
2.07.3 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 2.07.3 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 2.07.3 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים
2.07.4 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.07.4 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.07.4 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)
2.07.5 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.07.5 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.07.5 סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.07.6 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)הורדה 2.07.6 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)הורדה 2.07.6 - סכום קצבות זיקנה בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)
2.08.1 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים שוטפיםהורדה 2.08.1 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים שוטפיםהורדה 2.08.1 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים שוטפים
2.08.2 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים קבועיםהורדה 2.08.2 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים קבועיםהורדה 2.08.2 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים קבועים
2.08.3 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.08.3 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.08.3 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.09 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מספר תלויים - מחירים שוטפים וקבועים, וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.09 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מספר תלויים - מחירים שוטפים וקבועים, וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.09 קצבת זיקנה חודשית ממוצעת שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מספר תלויים - מחירים שוטפים וקבועים, וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.10.1 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - סך הכולהורדה 2.10.1 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - סך הכולהורדה 2.10.1 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - סך הכול
2.10.2 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גבריםהורדה 2.10.2 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גבריםהורדה 2.10.2 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גברים
2.10.3 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מקבלי השלמת הכנסה: סך הכולהורדה 2.10.3 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מקבלי השלמת הכנסה: סך הכולהורדה 2.10.3 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מקבלי השלמת הכנסה: סך הכול
2.10.4 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גבריםהורדה 2.10.4 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גבריםהורדה 2.10.4 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גברים
2.11.1 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר- סך הכולהורדה 2.11.1 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר- סך הכולהורדה 2.11.1 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר- סך הכול
2.11.2 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: מקבלי השלמת הכנסההורדה 2.11.2 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: מקבלי השלמת הכנסההורדה 2.11.2 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: מקבלי השלמת הכנסה
2.12.1 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 2.12.1 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 2.12.1 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים
2.12.2 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.12.2 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.12.2 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)
2.12.3 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 2.12.3 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 2.12.3 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים
2.12.4 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.12.4 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.12.4 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)
2.12.5 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.12.5 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.12.5 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.12.6 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)הורדה 2.12.6 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)הורדה 2.12.6 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)
2.13.1 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים שוטפיםהורדה 2.13.1 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים שוטפיםהורדה 2.13.1 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים שוטפים
2.13.2 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים קבועיםהורדה 2.13.2 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים קבועיםהורדה 2.13.2 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים קבועים
2.13.3 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.13.3 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.13.3 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.13.4 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים שוטפיםהורדה 2.13.4 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים שוטפיםהורדה 2.13.4 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים שוטפים
2.13.5 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים קבועיםהורדה 2.13.5 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים קבועיםהורדה 2.13.5 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים קבועים
2.13.6 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.13.6 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.13.6 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר