אזרח ותיק ושאירים


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
2 - דברי הסבר
2.01.1 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפיםהורדה 2.01.1 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפיםהורדה 2.01.1 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים
2.01.2 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.01.2 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.01.2 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי בסיס החוק וסוג קצבה - מחירים שוטפים (המשך)
2.01.3 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועיםהורדה 2.01.3 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועיםהורדה 2.01.3 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים
2.01.4 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.01.4 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.01.4 תשלומי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה - מחירים קבועים (המשך)
2.02.1 מקבלי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - סך הכולהורדה 2.02.1 מקבלי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - סך הכולהורדה 2.02.1 מקבלי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - סך הכול
2.02.2 מקבלי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - מזה: מקבלי השלמת הכנסההורדה 2.02.2 מקבלי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - מזה: מקבלי השלמת הכנסההורדה 2.02.2 מקבלי קצבות אזרח ותיק ושאירים, לפי סוג קצבה, בסיס החוק והשלמת הכנסה - מזה: מקבלי השלמת הכנסה
2.03 מקבלי קצבות אזרח ותיק לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלוייםהורדה 2.03 מקבלי קצבות אזרח ותיק לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלוייםהורדה 2.03 מקבלי קצבות אזרח ותיק לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים
2.04 מקבלי קצבות אזרח ותיק לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומיןהורדה 2.04 מקבלי קצבות אזרח ותיק לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומיןהורדה 2.04 מקבלי קצבות אזרח ותיק לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומין
2.05 מקבלי קצבות אזרח ותיק שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלוייםהורדה 2.05 מקבלי קצבות אזרח ותיק שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלוייםהורדה 2.05 מקבלי קצבות אזרח ותיק שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים
2.06 מקבלי קצבת אזרח ותיק שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומיןהורדה 2.06 מקבלי קצבת אזרח ותיק שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומיןהורדה 2.06 מקבלי קצבת אזרח ותיק שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומין
2.07.1 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 2.07.1 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 2.07.1 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים
2.07.2 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.07.2 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.07.2 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)
2.07.3 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 2.07.3 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 2.07.3 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים
2.07.4 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.07.4 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.07.4 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)
2.07.5 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.07.5 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.07.5 סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.07.6 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)הורדה 2.07.6 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)הורדה 2.07.6 - סכום קצבות אזרח ותיק בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)
2.08.1 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים שוטפיםהורדה 2.08.1 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים שוטפיםהורדה 2.08.1 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים שוטפים
2.08.2 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים קבועיםהורדה 2.08.2 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים קבועיםהורדה 2.08.2 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - מחירים קבועים
2.08.3 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.08.3 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.08.3 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה ומספר תלויים - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.09 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מספר תלויים - מחירים שוטפים וקבועים, וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.09 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מספר תלויים - מחירים שוטפים וקבועים, וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.09 קצבת אזרח ותיק חודשית ממוצעת שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מספר תלויים - מחירים שוטפים וקבועים, וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.10.1 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - סך הכולהורדה 2.10.1 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - סך הכולהורדה 2.10.1 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - סך הכול
2.10.2 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גבריםהורדה 2.10.2 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גבריםהורדה 2.10.2 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גברים
2.10.3 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מקבלי השלמת הכנסה: סך הכולהורדה 2.10.3 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מקבלי השלמת הכנסה: סך הכולהורדה 2.10.3 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מקבלי השלמת הכנסה: סך הכול
2.10.4 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גבריםהורדה 2.10.4 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גבריםהורדה 2.10.4 מקבלי קצבת שאירים לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי מין, השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: גברים
2.11.1 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר- סך הכולהורדה 2.11.1 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר- סך הכולהורדה 2.11.1 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר- סך הכול
2.11.2 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: מקבלי השלמת הכנסההורדה 2.11.2 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: מקבלי השלמת הכנסההורדה 2.11.2 מקבלי קצבת שאירים שלא לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה, גיל והרכב התלויים בנפטר - מזה: מקבלי השלמת הכנסה
2.12.1 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 2.12.1 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 2.12.1 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים
2.12.2 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.12.2 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)הורדה 2.12.2 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים שוטפים (המשך)
2.12.3 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 2.12.3 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 2.12.3 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים
2.12.4 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.12.4 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)הורדה 2.12.4 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - מחירים קבועים (המשך)
2.12.5 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.12.5 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.12.5 סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.12.6 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)הורדה 2.12.6 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)הורדה 2.12.6 - סכום קצבות שאירים בסיסיות, לפי השלמת הכנסה והרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר (המשך)
2.13.1 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים שוטפיםהורדה 2.13.1 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים שוטפיםהורדה 2.13.1 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים שוטפים
2.13.2 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים קבועיםהורדה 2.13.2 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים קבועיםהורדה 2.13.2 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, מחירים קבועים
2.13.3 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.13.3 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.13.3 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי קצבה ללא השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
2.13.4 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים שוטפיםהורדה 2.13.4 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים שוטפיםהורדה 2.13.4 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים שוטפים
2.13.5 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים קבועיםהורדה 2.13.5 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים קבועיםהורדה 2.13.5 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, מחירים קבועים
2.13.6 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.13.6 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 2.13.6 קצבת שאירים חודשית ממוצעת לפי חוק הביטוח הלאומי, לפי השלמת הכנסה והרכב התלויים בנפטר - למקבלי השלמת הכנסה, כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר