גביית דמי ביטוח


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
20 - דברי הסבר
20.1.1 שיעור דמי הביטוח כאחוז מהשכר ומההכנסה, לפי סוג מבוטח, בסיס החוק, והגורם עליו הם חלים -שיעורים רגיליםהורדה 20.1.1 שיעור דמי הביטוח כאחוז מהשכר ומההכנסה, לפי סוג מבוטח, בסיס החוק, והגורם עליו הם חלים -שיעורים רגיליםהורדה 20.1.1 שיעור דמי הביטוח כאחוז מהשכר ומההכנסה, לפי סוג מבוטח, בסיס החוק, והגורם עליו הם חלים -שיעורים רגילים
20.1.2 שיעור דמי הביטוח כאחוז מהשכר ומההכנסה, לפי סוג מבוטח, בסיס החוק, והגורם עליו הם חלים- שיעורים מופחתיםהורדה 20.1.2 שיעור דמי הביטוח כאחוז מהשכר ומההכנסה, לפי סוג מבוטח, בסיס החוק, והגורם עליו הם חלים- שיעורים מופחתיםהורדה 20.1.2 שיעור דמי הביטוח כאחוז מהשכר ומההכנסה, לפי סוג מבוטח, בסיס החוק, והגורם עליו הם חלים- שיעורים מופחתים
20.2 הכנסה חודשית ממוצעת מירבית ומזערית לתשלום דמי ביטוח וגמלאותהורדה 20.2 הכנסה חודשית ממוצעת מירבית ומזערית לתשלום דמי ביטוח וגמלאותהורדה 20.2 הכנסה חודשית ממוצעת מירבית ומזערית לתשלום דמי ביטוח וגמלאות
20.3.1 תקבולי גבייה באמצעות קיזוזים מגמלאות, לפי סוג מבוטח וענף - מחירים שוטפיםהורדה 20.3.1 תקבולי גבייה באמצעות קיזוזים מגמלאות, לפי סוג מבוטח וענף - מחירים שוטפיםהורדה 20.3.1 תקבולי גבייה באמצעות קיזוזים מגמלאות, לפי סוג מבוטח וענף - מחירים שוטפים
20.3.2 תקבולי גבייה באמצעות קיזוזים מגמלאות, לפי סוג מבוטח וענף - מחירים קבועיםהורדה 20.3.2 תקבולי גבייה באמצעות קיזוזים מגמלאות, לפי סוג מבוטח וענף - מחירים קבועיםהורדה 20.3.2 תקבולי גבייה באמצעות קיזוזים מגמלאות, לפי סוג מבוטח וענף - מחירים קבועים