אימהות


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
7 - דברי הסבר
7.1.1 תשלומי גמלאות אימהות, לפי בסיס החוק וסוג גמלה - מחירים שוטפיםהורדה 7.1.1 תשלומי גמלאות אימהות, לפי בסיס החוק וסוג גמלה - מחירים שוטפיםהורדה 7.1.1 תשלומי גמלאות אימהות, לפי בסיס החוק וסוג גמלה - מחירים שוטפים
7.1.2 תשלומי גמלאות אימהות, לפי בסיס החוק וסוג גמלה - מחירים קבועיםהורדה 7.1.2 תשלומי גמלאות אימהות, לפי בסיס החוק וסוג גמלה - מחירים קבועיםהורדה 7.1.2 תשלומי גמלאות אימהות, לפי בסיס החוק וסוג גמלה - מחירים קבועים
7.2 מקבלי גמלאות אימהות, לפי סוג גמלההורדה 7.2 מקבלי גמלאות אימהות, לפי סוג גמלההורדה 7.2 מקבלי גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה
7.3.1 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - מחירים שוטפיםהורדה 7.3.1 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - מחירים שוטפיםהורדה 7.3.1 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - מחירים שוטפים
7.3.2 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - במחירים קבועיםהורדה 7.3.2 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - במחירים קבועיםהורדה 7.3.2 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - במחירים קבועים
7.3.3 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 7.3.3 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 7.3.3 סכום גמלאות אימהות, לפי סוג גמלה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר