נפגעי איבה


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
12 - דברי הסבר
12.1 תשלומי תגמולים לנפגעי איבה, אסירי ציון וחסידי אומות העולם, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 12.1 תשלומי תגמולים לנפגעי איבה, אסירי ציון וחסידי אומות העולם, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 12.1 תשלומי תגמולים לנפגעי איבה, אסירי ציון וחסידי אומות העולם, מחירים שוטפים וקבועים
12.2 נפגעי איבה המקבלים תגמול נכות, לפי מין ודרגת נכותהורדה 12.2 נפגעי איבה המקבלים תגמול נכות, לפי מין ודרגת נכותהורדה 12.2 נפגעי איבה המקבלים תגמול נכות, לפי מין ודרגת נכות
12.3 נפגעי איבה המקבלים תגמול נכות, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכותהורדה 12.3 נפגעי איבה המקבלים תגמול נכות, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכותהורדה 12.3 נפגעי איבה המקבלים תגמול נכות, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות
12.4.1 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - מחירים שוטפיםהורדה 12.4.1 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - מחירים שוטפיםהורדה 12.4.1 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - מחירים שוטפים
12.4.2 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - מחירים קבועיםהורדה 12.4.2 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - מחירים קבועיםהורדה 12.4.2 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - מחירים קבועים
12.4.3 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 12.4.3 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 12.4.3 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
12.5 מקבלי תגמול תלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחההורדה 12.5 מקבלי תגמול תלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחההורדה 12.5 מקבלי תגמול תלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה
12.6.1 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 12.6.1 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - מחירים שוטפיםהורדה 12.6.1 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - מחירים שוטפים
12.6.2 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 12.6.2 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - מחירים קבועיםהורדה 12.6.2 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - מחירים קבועים
12.6.3 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 12.6.3 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 12.6.3 תגמולים בסיסיים לתלויים בנפגעי איבה, לפי הרכב משפחה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר