מחשבון זכויות לנכה מפעולת איבה


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.

באמצעות המחשבון ניתן לקבל מידע על הזכאויות הבסיסיות שלהן עשוי להיות זכאי נכה פעולת איבה, שוועדה רפואית קבעה לו עד 100% נכות.

במקרים הבאים יש לגשת לסניף:
  • אישה נכה בדרגת נכות 10% ומעלה, שנמצאת בחודש השביעי להריונה או שילדה
  • נכה בגיל 65 ומעלה בדרגת נכות של 50% ומעלה, אשר בן/בת הזוג שלו תלויים במידה רבה בעזרת הזולת
  • בעלי דרגת נכות מיוחדת (100+)
לתשומת לבך, החלטת הפקיד בסניף שמתבססת על החוק היא שקובעת את הזכויות שמאושרות לנכה.
מין:
יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
%