ניידות


 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
9 - דברי הסבר
9.1 תשלומי גמלאות ניידות ותשלומים אחרים, לפי מקור מימון וסוג תשלום, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 9.1 תשלומי גמלאות ניידות ותשלומים אחרים, לפי מקור מימון וסוג תשלום, מחירים שוטפים וקבועיםהורדה 9.1 תשלומי גמלאות ניידות ותשלומים אחרים, לפי מקור מימון וסוג תשלום, מחירים שוטפים וקבועים
9.2.1 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - סך הכולהורדה 9.2.1 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - סך הכולהורדה 9.2.1 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - סך הכול
9.2.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - נוהגהורדה 9.2.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - נוהגהורדה 9.2.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - נוהג
9.2.3 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - אינו נוהגהורדה 9.2.3 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - אינו נוהגהורדה 9.2.3 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, אחוז מוגבלות בניידות ונהיגה - אינו נוהג
9.3.1 מקבלי קצבת ניידות לפי השתכרות, גיל ונהיגה - סך הכלהורדה 9.3.1 מקבלי קצבת ניידות לפי השתכרות, גיל ונהיגה - סך הכלהורדה 9.3.1 מקבלי קצבת ניידות לפי השתכרות, גיל ונהיגה - סך הכל
9.3.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות גיל ונהיגה - נוהגהורדה 9.3.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות גיל ונהיגה - נוהגהורדה 9.3.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות גיל ונהיגה - נוהג
9.3.3 מקבלי קצבת ניידות לפי השתכרות, גיל ונהיגה - אינו נוהגהורדה 9.3.3 מקבלי קצבת ניידות לפי השתכרות, גיל ונהיגה - אינו נוהגהורדה 9.3.3 מקבלי קצבת ניידות לפי השתכרות, גיל ונהיגה - אינו נוהג
9.4.1 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - סך הכולהורדה 9.4.1 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - סך הכולהורדה 9.4.1 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - סך הכול
9.4.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - סך הכולהורדה 9.4.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - סך הכולהורדה 9.4.2 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - סך הכול
9.4.3 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - נוהגהורדה 9.4.3 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - נוהגהורדה 9.4.3 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - נוהג
9.4.4 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - נוהגהורדה 9.4.4 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - נוהגהורדה 9.4.4 מקבלי קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - נוהג
9.4.5 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהגהורדה 9.4.5 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהגהורדה 9.4.5 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהג
9.4.6 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהגהורדה 9.4.6 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהגהורדה 9.4.6 מקבל קצבת ניידות, לפי השתכרות, גודל רכב ונהיגה - אינו נוהג
9.5 מקבל קצבת ניידות, לפי סוג ליקויהורדה 9.5 מקבל קצבת ניידות, לפי סוג ליקויהורדה 9.5 מקבל קצבת ניידות, לפי סוג ליקוי
9.6.1 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב , סוג קצבה ונהיגה - מחירים שוטפיםהורדה 9.6.1 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב , סוג קצבה ונהיגה - מחירים שוטפיםהורדה 9.6.1 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב , סוג קצבה ונהיגה - מחירים שוטפים
9.6.2 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן) , סוג קצבה ונהיגה - מחירים שוטפיםהורדה 9.6.2 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן) , סוג קצבה ונהיגה - מחירים שוטפיםהורדה 9.6.2 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן) , סוג קצבה ונהיגה - מחירים שוטפים
9.6.3 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב, סוג קצבה ונהיגה - מחירים קבועיםהורדה 9.6.3 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב, סוג קצבה ונהיגה - מחירים קבועיםהורדה 9.6.3 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב, סוג קצבה ונהיגה - מחירים קבועים
9.6.4 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן), סוג קצבה ונהיגה - מחירים קבועיםהורדה 9.6.4 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן), סוג קצבה ונהיגה - מחירים קבועיםהורדה 9.6.4 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן), סוג קצבה ונהיגה - מחירים קבועים
9.6.5 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב, סוג קצבה ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 9.6.5 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב, סוג קצבה ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 9.6.5 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב, סוג קצבה ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
9.6.6 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן), סוג קצבה ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 9.6.6 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן), סוג קצבה ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 9.6.6 סכום קצבת ניידות למשתכר המוגבל בניידות ב-100% לפי גודל רכב (ואן), סוג קצבה ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר
9.7.1 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - מחירים שוטפיםהורדה 9.7.1 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - מחירים שוטפיםהורדה 9.7.1 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - מחירים שוטפים
9.7.2 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - מחירים קבועיםהורדה 9.7.2 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - מחירים קבועיםהורדה 9.7.2 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - מחירים קבועים
9.7.3 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 9.7.3 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכירהורדה 9.7.3 קצבת ניידות חודשית ממוצעת, לפי השתכרות ונהיגה - כאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר