שיעורי דמי ביטוח


על משלם הפנסיה חלה חובת דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור מי שהוא משלם לו פנסיה מוקדמת.
דמי הביטוח ינוכו במלואם ממקבל הפנסיה המוקדמת בלבד.

 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה המוקדמת: מעודכן ל- 01.01.2020

(משולמים על ידי מקבל הפנסיה בלבד)


 עבור חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע במשק - עד 6,331 ש"ח - (שיעור מופחת)עבור חלק הפנסיה הגבוה מ-60% מהשכר הממוצע במשק - מ-6,331 ש"ח ועד ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח 44,020 ש"ח - (שיעור מלא)
דמי ביטוח לאומי% 0.39 % 6.79
דמי ביטוח בריאות% 3.1 % 5
סך הכול% 3.49 % 11.79