זכויות הורה מאמץ

תושב/ת ישראל שאימצו ילד אחד או יותר עד גיל 10, יכולים לקבל מענק אימוץ ודמי אימוץ, כדי להבטיח להם ולילד תנאים נאותים ולפצות את ההורה שעובד על אובדן הכנסה עקב האימוץ.

מי שמאמץ ילד של בת זוגו אינו זכאי לקצבאות ולהטבות כהורה מאמץ.

שימו לב, תוכלו להגיש את התביעה לקצבאות מיד עם קבלת הילד בפועל לאומנה למטרת אימוץ - אין צורך להמתין עד לקבלת צו אימוץ מבית המשפט.