מענק אימוץ


​מענק האימוץ, למי שאימצו ילד עד גיל 10, זהה למענק הלידה המשולם ליולדת.

כדי לקבל את מענק האימוץ יש להגיש תביעה למענק לידה ואשפוז.
לתביעה יש לצרף אישור מפקיד הרווחה בדבר מתן הודעת האימוץ. באישור צריך לרשום את חודש הלידה ושנת הלידה של הילד.
אם מדובר באימוץ בחו"ל -  יש להגיש תרגום מאושר בידי נוטריון של מסמכי האימוץ בחו"ל.


לפרטים נוספים על סכום המענק ואופן הגשת התביעה לחצו כאן.