עובדת עצמאית שתביעתה נדחתהעובדת עצמאית שתביעתה לדמי לידה, לשמירת היריון, לדמי אומנה או לדמי אימוץ נדחתה מכיוון שלא שילמה דמי ביטוח עד למועד הלידה, יכולה להגיש בקשה להענקה מטעמי צדק.
הבקשה להענקה מטעמי צדק תיבדק לפי מבחנים, כללים וסכומים שנקבעו בתקנות.

לטופס הבקשה - לחץ כאן