תנאי הזכאות


כדי להיות זכאי לדמי לידה לאב, עליך לענות על כל תנאי הזכאות הבאים:

למידע על תקופת הזכאות לדמי לידה לאב לחץ כאן

תנאי ראשון – היולדת זכאית לדמי לידה

היולדת זכאית לדמי לידה מלאים עבור 15 שבועות או חלקיים עבור 8 שבועות.

אב ביולוגי שאין לו בת זוג יכול, בתנאים מסוימים, לקבל דמי לידה - לפרטים יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

תנאי שני – תקופת אכשרה

אתה עובד שכיר או עצמאי, וצברת תקופת אכשרה מזכה (חודשים שבהם עבדת ושילמת דמי ביטוח לאומי).
תוכל להיות זכאי לדמי לידה אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים.

תנאי שלישי – היולדת ויתרה על זכאותה וחזרה לעבודה

היולדת הצהירה בכתב שהיא מסכימה לוותר על חלק מתקופת הלידה והורות המגיעה לה, והיא חזרה לעבודה בתקופה שבה האב נמצא בתקופת הורות ולידה.

לידיעתך, אם תבחר לצאת לתקופת לידה והורות למשך 7 ימים ביחד עם בת זוגך - בת הזוג לא צריכה לחזור לעבודה בתקופה זו.

חשוב לדעת,

החלפה על ידי בן הזוג תהיה ליתרת חופשת הלידה, ובני הזוג לא יוכלו להתחלף שוב.

תנאי רביעי – הפסקת לעבוד

הפסקת לעבוד לצורך הטיפול בילד ולרגל תקופת הלידה וההורות.
עובד עצמאי שים לב, במהלך תקופת הלידה וההורות אתה יכול לבצע פעולות לתחזוקת העסק מבלי שתיפגע זכאותך לדמי לידה. לקבלת אישור לכך פנה לסניף שבמקום מגוריך.

תנאי חמישי – שהות בארץ

אתה והילד נמצאים בארץ.
תוכל לצאת מישראל בזמן תקופת הלידה וההורות ולהמשיך לקבל דמי לידה, רק אם אתה יוצא ביחד עם הילד.