דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

הארכיון ההיסטורי

כחלק מהעמקת המידע ההיסטורי על התפתחות הביטחון הסוציאלי ומפעל הביטוח הלאומי בישראל מביא המוסד לביטוח לאומי ארכיון דיגיטלי בפני הציבור הרחב וציבור החוקרים של נושאים אלה.

בארכיון ההיסטורי של המוסד לביטוח לאומי נשמרים המסמכים המקוריים בעלי החשיבות ההיסטורית, מאז תחילת שנות ה-50 של המאה ה-20.

במסמכים מידע על הדיונים בצורך בהקמת ביטוח לאומי, הקמת היחידות השונות של המוסד לביטוח הלאומי ופעולתן במשך השנים.

החומר עומד לרשות הציבור באמצעות אתר זה. יתרה מזאת, אפשר לפנות על פי הזמנה, כבעבר, לצורך עריכת מחקרים בנושאי ביטוח לאומי.

חומר שיידרש והוא פתוח לעיון הציבור עפ"י חוק הארכיונים התשט"ו 1955 ותקנותיו, יוכן, ובעקבותיו יקרא הפונה לעיין בו.

יתאפשר צילום  בתשלום סמלי.

פניות ובירורים:

על המעוניינים לפנות טלפונית בין השעות 15:00-9:00 או באמצעות הדוא"ל
לד"ר גיל אשכנזי, מינהל המחקר והתכנון.
דואר אלקטרוני: gilash@nioi.gov.il

 טלפון: 02-6709586

 

 


 

תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 1958/59 03/1958הורדה תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 1958/59 (pdf)
רישום מסיבת עיתונאים 04/1954הורדה רישום מסיבת עיתונאים (pdf)
התאמת הביטוח הלאומי למדיניות הכלכלית של הממשלה 02/1953הורדה התאמת הביטוח הלאומי למדיניות הכלכלית של הממשלה (pdf)
מכתבה של גב' גולדה מאירסון למר דוד בן-גוריון בנוגע ל"נוסחת חוק על ביטוח סוציאלי" 06/1951הורדה מכתבה של גב גולדה מאירסון למר דוד בן-גוריון בנוגע לנוסחת חוק על ביטוח סוציאלי (pdf)
מכתבו של מר קנב למר ברנזון, מנכ"ל משרד העבודה על העיכוב בהצעה 05/1951הורדה מכתבו של מר קנב למר ברנזון, מנכל משרד העבודה על העיכוב בהצעה (pdf)
הזמנה לישיבה הראשונה של הוועדה להכנת חוק הביטוח הסוציאלי 04/1951הורדה הזמנה לישיבה הראשונה של הוועדה להכנת חוק הביטוח הסוציאלי (pdf)
מכתב מר י' קנב למר א' קפלן (שר האוצר) 09/1950הורדה מכתב מר י קנב למר א קפלן (שר האוצר) (pdf)
מאמר ב"דבר" על משטר של ביטחון סוציאלי ועל הסתייגויות האוצר 05/1950הורדה מאמר בדבר על משטר של ביטחון סוציאלי ועל הסתייגויות האוצר (pdf)
מכתב מר קנב למר קפלן שר האוצר 05/1950הורדה מכתב מר קנב למר קפלן שר האוצר (pdf)
תפקידי האגף לביטוח עממי 03/1950הורדה תפקידי האגף לביטוח עממי (pdf)
חתימת התכנית לביטוח סוציאלי במשרדה של גב' גולדה מאירסון 01/1950הורדה חתימת התכנית לביטוח סוציאלי במשרדה של גב גולדה מאירסון (pdf)
חלוקת הוצאות הביטוח 09/1949הורדה חלוקת הוצאות הביטוח (pdf)
ישיבה ראשונה של הוועדה הבין-משרדית לתכנון ביטוח סוציאלי 01/1949הורדה ישיבה ראשונה של הוועדה הבין-משרדית לתכנון ביטוח סוציאלי (pdf)
 

Please Wait