הארכיון ההיסטורי

כחלק מהעמקת המידע ההיסטורי על התפתחות הביטחון הסוציאלי ומפעל הביטוח הלאומי בישראל מביא המוסד לביטוח לאומי ארכיון דיגיטלי בפני הציבור הרחב וציבור החוקרים של נושאים אלה. בארכיון ההיסטורי של המוסד לביטוח לאומי נשמרים המסמכים המקוריים בעלי החשיבות ההיסטורית, מאז תחילת שנות ה-50 של המאה ה-20.

במסמכים מידע על הדיונים בצורך בהקמת ביטוח לאומי, הקמת היחידות השונות של המוסד לביטוח הלאומי ופעולתן במשך השנים.

החומר עומד לרשות הציבור באמצעות אתר זה. יתרה מזאת, אפשר לפנות על פי הזמנה, כבעבר, לצורך עריכת מחקרים בנושאי ביטוח לאומי.

חומר שיידרש והוא פתוח לעיון הציבור עפ"י חוק הארכיונים התשט"ו 1955 ותקנותיו, יוכן, ובעקבותיו יקרא הפונה לעיין בו.

יתאפשר צילום  בתשלום סמלי.

פניות ובירורים בנושא הארכיון ההיסטורי:
על המעוניינים לפנות טלפונית בין השעות 15:00-9:00 או באמצעות הדוא"ל
לד"ר גיל אשכנזי, מינהל המחקר והתכנון.
דואר אלקטרוני: gilash@nioi.gov.il

טלפון: 02-6709586

נא לא לפנות בערוץ זה במקרה של בירור אישי. לבירור אישי יש לפנות באמצעות האתר למוקד או לסניף.

 
רשימת פרסומים
פרסוםמחברמועד פרסוםהורדה
תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 1958/5903/1958הורדה תקציב המוסד לביטוח לאומי לשנת הכספים 1958/59
רישום מסיבת עיתונאים04/1954הורדה רישום מסיבת עיתונאים
התאמת הביטוח הלאומי למדיניות הכלכלית של הממשלה02/1953הורדה התאמת הביטוח הלאומי למדיניות הכלכלית של הממשלה
מכתבה של גב' גולדה מאירסון למר דוד בן-גוריון בנוגע ל"נוסחת חוק על ביטוח סוציאלי"06/1951הורדה מכתבה של גב גולדה מאירסון למר דוד בן-גוריון בנוגע לנוסחת חוק על ביטוח סוציאלי
מכתבו של מר קנב למר ברנזון, מנכ"ל משרד העבודה על העיכוב בהצעה05/1951הורדה מכתבו של מר קנב למר ברנזון, מנכל משרד העבודה על העיכוב בהצעה
הזמנה לישיבה הראשונה של הוועדה להכנת חוק הביטוח הסוציאלי04/1951הורדה הזמנה לישיבה הראשונה של הוועדה להכנת חוק הביטוח הסוציאלי
מכתב מר י' קנב למר א' קפלן (שר האוצר)09/1950הורדה מכתב מר י קנב למר א קפלן (שר האוצר)
מאמר ב"דבר" על משטר של ביטחון סוציאלי ועל הסתייגויות האוצר05/1950הורדה מאמר בדבר על משטר של ביטחון סוציאלי ועל הסתייגויות האוצר
מכתב מר קנב למר קפלן שר האוצר05/1950הורדה מכתב מר קנב למר קפלן שר האוצר
תפקידי האגף לביטוח עממי03/1950הורדה תפקידי האגף לביטוח עממי
חתימת התכנית לביטוח סוציאלי במשרדה של גב' גולדה מאירסון01/1950הורדה חתימת התכנית לביטוח סוציאלי במשרדה של גב גולדה מאירסון
חלוקת הוצאות הביטוח09/1949הורדה חלוקת הוצאות הביטוח
ישיבה ראשונה של הוועדה הבין-משרדית לתכנון ביטוח סוציאלי01/1949הורדה ישיבה ראשונה של הוועדה הבין-משרדית לתכנון ביטוח סוציאלי