חישוב סכום קצבת הילדים


מחשבון זה נועד לחישוב סכום קצבת הילדים המגיעה לך.
הקצבה החודשית משולמת ב- 20 בחודש.

לידיעתך, המוסד רשאי לנכות מקצבת ילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).​​

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
לתשומת לבך, הזכאות לקצבת ילדים וסכום הקצבה ייקבעו רק על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי.

הכנסת פרטים

אתה נמצא בשלב 1 מתוך 2
ילדים
 
האם אתם מקבלים קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת אזרח ותיק או שאירים עם תוספת השלמת הכנסה?