חישוב סכום קצבת הילדים


מחשבון זה נועד לחישוב סכום קצבת הילדים המגיעה לך.
הקצבה החודשית משולמת ב- 20 בחודש.

לידיעתך, המוסד רשאי לנכות מקצבת ילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).​​

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מחשבון זה נועד לחישוב סכום קצבת הילדים המגיעה לך.
הקצבה החודשית משולמת ב- 20 בחודש.
לידיעתך, המוסד רשאי לנכות מקצבת ילדים כל חוב שיש לאחד ההורים לביטוח הלאומי (עקב תשלום יתר בקצבת הילדים או בקצבאות אחרות או עקב אי תשלום דמי ביטוח).​​
לתשומת לבך, הזכאות לקצבת ילדים וסכום הקצבה ייקבעו רק על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי.

הכנסת פרטים

אתה נמצא בשלב 1 מתוך 2
מספר הילדים עד גיל 18 :
אתה מקבל קצבת הבטחת הכנסה, מזונות, קצבת אזרח ותיק או שאירים עם תוספת השלמת הכנסה