משיכה של כספי החיסכון


את כספי החיסכון ניתן למשוך רק כשהילד יגיע לגיל 18, למעט במקרים חריגים. 
בשאלות בנוגע לסכום החיסכון שנצבר, מועדי משיכה ועוד  - יש לפנות לקופת הגמל או לבנק שמנהלים את החיסכון.

הגשת בקשה למשיכת החיסכון

כדי למשוך את כספי החיסכון צריך למלא בקשה למשיכת כספים ולהגיש אותה לקופת הגמל או לבנק, שמנהלים את החיסכון של הילד. 
לתשומת לבך, הביטוח הלאומי לא מטפל במשיכה של כספי החיסכון.

לקופות הגמל האלה ניתן להגיש בקשה למשיכת החיסכון באופן מקוון:

לגופים האלה ניתן לשלוח את הבקשה למשיכת החיסכון באמצעות המייל:

משיכה מגיל 18 ועד גיל 21

  • ילד שנולד עד 31.12.2016 - כשימלאו לו 18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי בחיסכון שלו מענק בסך 568 ש"ח . כספי החיסכון יעמדו לרשות הילד, והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.
  • ילד שנולד מ-1.1.2017 ואילך - לא יקבל את המענק בגיל 18, אלא יקבל מענק בסך 284 ש"ח בגיל 3, ומענק בסך 284 ש"ח  בגיל בר/בת מצווה (13 לבנים ו- 12 לבנות).

משיכה מגיל 21

כשימלאו לילד 21 יפקיד הביטוח הלאומי בחיסכון מענק נוסף בסך 568 ש"ח , וזאת בתנאי שלא נמשכו כספים מהחיסכון קודם לכן.
החל מגיל 21 - הילד יוכל למשוך את כספי החיסכון בכל עת וללא צורך באישור ההורים.

משיכה לפני גיל 18 עקב מצב רפואי של הילד

הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו של הילד לגיל 18, לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי.

לאחר אישור הרופא, יופקד בחיסכון מענק בסך 568 ש"ח (במקום בגיל 18), וההורה יוכל למשוך את כספי החיסכון. 
לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד כסף לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18.
בגיל 18 לא יופקד מענק בסך 568 ש"ח (בגלל שהוא כבר שולם במועד המשיכה), אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 568 ש"ח שמשולם בגיל 21.

משיכה עקב פטירת הילד

ילד שנפטר ושולמה עבורו קצבת ילדים, זכאים הוריו להמשך תשלום קצבת הילדים בחודש הפטירה ובמשך 3 חודשים נוספים לאחר מכן. בתקופה זו יימשכו ההפקדות החודשיות לתכנית החיסכון. בסיום תקופה זו, ההורים יוכלו למשוך את כספי החיסכון.

ניכוי מס רווחי הון

במועד משיכת כספי החיסכון, חלקם או כולם, ינוכה מסכום המשיכה מס רווחי הון.

שימו לב, ילד שכספו מנוהל בקופת גמל להשקעה והחליט להמשיך לחסוך את הכסף שנצבר לזכותו בקופת הגמל עד לגיל פרישה מעבודה, יוכל לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.


סכום המענק החל ב- 01.01.2024