מענק לימודים

​​​הביטוח הלאומי משלם מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים:

  • לילדי הורה עצמאי (משפחה חד-הורית).
  • לילדי משפחות עם 4 ילדים ויותר עד גיל 18, המקבלות קצבת נכות כללית, הבטחת הכנסה, מזונות, שאירים או אזרח ותיק.
בשנת הלימודים תשפ"ג (2023-2022) ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2005 עד 31.12.2016 .
סכום המענק - 1,046 ש"ח לכל ילד.

המענק ישולם לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים ב-11 באוגוסט 2022.


שימו לב, אם הילד לא נולד בתאריכים המזכים במענק, והוא לומד בכיתה א' או י"ב - עשויה להיות זכאות למענק.
יש להעביר לנו אישור לימודים כדי שנבדוק את זכאותו למענק לימודים.

החל ב- 01.01.2022