ההורים הזכאים למענק לימודים


בשנת הלימודים תשפ"ב (2021-2022) ישולם המענק עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2004 עד 31.12.2015
גם אם הילד לא נולד בתאריכים המזכים במענק, והוא לומד בכיתה א' או י"ב-  ניתן להעביר לנו אישור לימודים כדי שנבדוק את זכאותו למענק לימודים.
החל ב- 01.01.2021

למי משולם המענק?

המענק משולם להורה שמקבל את קצבת הילדים.

עם זאת, המענק ישולם להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה לשלם את המענק להורה השני או בהתאם לפסק דין, ובתנאי שהמענק ישולם במלואו להורה אחד. 

כדי לקבל את המענק על ההורה לעמוד בתנאים המפורטים בהמשך בחודש יולי או בחודש אוגוסט של שנת הלימודים עבורה מבוקש המענק. כלומר, לצורך קבלת מענק לימודים יש לענות על תנאי הזכאות בחודשים יולי או אוגוסט.
רוב הזכאים מקבלים את המענק באופן אוטומטי, ואינם צריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי. אולם חלק מההורים צריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי כדי לקבל את המענק.

הורים הזכאים למענק - ומקבלים אותו באופן אוטומטי

הזכאים בקבוצה זו אינם צריכים להגיש תביעה למענק, ומתבקשים לא לפנות לסניפי הביטוח הלאומי, לפני שבדקו אם המענק הופקד בחשבונם עד 11 באוגוסט.
  • הורה עצמאי/ת (רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה, שאין להם ידוע בציבור) - שימו לב, כדי לקבל את מענק הלימודים בפעם הראשונה, עליכם להגיש תביעה לביטוח הלאומי.
  • מי שמקבל/ת קצבה להבטחת הכנסה בנפרד מבת/בן הזוג.
  • משפחה עם 4 ילדים ויותר (העונים על הגדרת ילד), שבה אחד מההורים זכאי בחודשים יולי או אוגוסט לאחת מהקצבאות האלה: הבטחת הכנסה, דמי מזונות, נכות כללית, אזרח ותיק או שאירים.
  • מי שבאחזקתו ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
  • מי שבאחזקתו ילד שנתייתם משני הוריו.
  • מי שבאחזקתו ילד הזכאי לגמלה מיוחדת או ילד יתום, כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה.

הורים הזכאים למענק - וצריכים להגיש תביעה

ההורים הבאים צריכים להגיש תביעה בשביל לקבל את המענק:

  • הורה החי/ה בנפרד מבת/בן הזוג - בתנאי שהוא חי בנפרד מבת/בן הזוג שנתיים לפחות, ופתח/ה בהליך גירושין על פי דין ופועל/ת במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות.
  • אישה עגונה - אישה נשואה, שזה שנתיים נעלמו עקבות בעלה, וכן אישה שבעלה נמצא בחוץ לארץ, שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה דמי מזונות.
  • אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.
  • עולה חדש/ה - הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובת/בן הזוג לא עלתה/עלה לארץ ואינה/ו מתגורר/ת בה.

שימו לב, מי שקיבל הודעה שעלה במדגם - נדרש למלא הצהרה לצורך בדיקת זכאותו למענק.
למילוי ההצהרה באתר לחצו כאן.