מי זכאי למענק לימודים?


הילדים הזכאים למענק (החל ב- 01.01.2023) :

בשנת הלימודים תשפ"ד  המענק ישולם עבור ילדים שנולדו בתאריכים מ-1.1.2006 עד 31.12.2017

שימו לב, אם הילד לא נולד בתאריכים האלה, והוא לומד בכיתה א' או י"ב - עשויה להיות זכאות למענק. 
כדי שנבדוק את זכאותו למענק לימודים יש להעביר לנו אישור לימודים.

ההורים הזכאים למענק:

הורים הזכאים למענק - ומקבלים אותו באופן אוטומטי

הזכאים בקבוצה זו אינם צריכים להגיש תביעה למענק, ומתבקשים לא לפנות אלינו, לפני שבדקו אם המענק הופקד בחשבונם עד 12 באוגוסט.
  • הורה עצמאי/ת (רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה, שאין להם ידוע בציבור) - שימו לב, כדי לקבל את מענק הלימודים בפעם הראשונה, עליכם להגיש תביעה למענק לימודים ובקשה לפיצול תיק בקצבת ילדים.
  • מי שמקבל/ת קצבה להבטחת הכנסה בנפרד מבת/בן הזוג.
  • משפחה עם 4 ילדים ויותר (העונים על הגדרת ילד), שבה אחד מההורים זכאי בחודשים יולי או אוגוסט לאחת מהקצבאות האלה: הבטחת הכנסה, דמי מזונות, נכות כללית, אזרח ותיק או שאירים.
  • מי שבאחזקתו ילד שעלה לארץ ללא הוריו.
  • מי שבאחזקתו ילד שנתייתם משני הוריו.
  • מי שבאחזקתו ילד הזכאי לגמלה מיוחדת או ילד יתום, כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה.

הורים הזכאים למענק - וצריכים להגיש תביעה

ההורים הבאים צריכים להגיש תביעה בשביל לקבל את המענק:
  • הורה החי/ה בנפרד מבת/בן הזוג - בתנאי שהוא חי בנפרד מבת/בן הזוג שנתיים לפחות, ופתח/ה בהליך גירושין על פי דין (זוג יהודי - בית הדין הרבני, זוג מוסלמי - בית הדין השרעי, חסרי דת או בני זוג מעורבים - בית משפט לענייני משפחה) ופועל/ת במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות.
  • אישה עגונה - אישה נשואה, שזה שנתיים נעלמו עקבות בעלה, וכן אישה שבעלה נמצא בחוץ לארץ, שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה דמי מזונות.
  • אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.
  • עולה חדש/ה - הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובת/בן הזוג לא עלתה/עלה לארץ ואינה/ו מתגורר/ת בה.

הורים שעלו במדגם והתבקשו למלא הצהרה 

מי שקיבל הודעה שעלה במדגם - נדרש למלא הצהרה לצורך בדיקת זכאותו למענק.
למילוי ההצהרה באתר לחצו כאן.

למי מההורים משולם המענק?

המענק משולם להורה שמקבל את קצבת הילדים, ושהילדים נמצאים עמו.
עם זאת, המענק ישולם להורה השני, אם ההורים הגיעו ביניהם להסכמה לשלם את המענק להורה השני או בהתאם לפסק דין,
ובתנאי שלהורה שהילדים עמו קיימת זכאות למענק לימודים, ובתנאי שהמענק ישולם במלואו להורה אחד. 

כדי לקבל את המענק על ההורה לעמוד בתנאים המפורטים בהמשך בחודש יולי או בחודש אוגוסט של שנת הלימודים עבורה מבוקש המענק. כלומר, לצורך קבלת מענק לימודים יש לענות על תנאי הזכאות בחודשים יולי או אוגוסט.