אופן הגשת התביעה למענק


​רוב הזכאים למענק הלימודים מקבלים אותו באופן אוטומטי, ואינם צריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי. אולם קיימים זכאים, שצריכים להגיש תביעה לביטוח הלאומי, כדי לקבל את המענק.

מי צריך להגיש תביעה למענק?

את התביעה צריכים להגיש רק הזכאים הבאים:

  1. הורה עצמאי/ת (רווק/ה, גרוש/ה, או אלמן/ה שאין להם בת/בן זוג או ידוע/ה בציבור) – צריכים להגיש תביעה רק בפעם הראשונה
  2. חי/ה בנפרד מבת/בן הזוג
  3. אישה עגונה
  4. אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.
  5. עולה חדש/ה

כל שאר הזכאים מקבלים את המענק באופן אוטומטי

איזה מסמכים צריך להגיש?

טופס תביעה למענק לימודים

 

הורה גרוש/ה או החי/ה בנפרד מבת/בן זוגו צריכים להגיש גם את המסמכים הבאים:

איך מגישים?

 את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

חשוב לדעת!

  • אנו שולחים את הטפסים למי ששינו את מצבם המשפחתי ל"גרוש/ה" במשרד הפנים.
  • הזכאים למענק האוטומטי מתבקשים לא לפנות לסניפי הביטוח הלאומי, לפני שבדקו אם המענק הופקד בחשבונם עד ה-11 באוגוסט.
  • את התביעה יש להגיש בתוך 18 חודשים ממועד הזכאות. מי שיגיש תביעה לאחר מועד זה, ישולם לו המענק רק עבור 18 החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה.