תנאי הזכאות


אתה יכול להיות זכאי לקצבה להבטחת הכנסה אם אין לך הכנסה או שהכנסתך נמוכה.
באפשרותך לבדוק אם אתה זכאי לקצבה במחשבון לחישוב קצבה להבטחת הכנסה.

תנאי הזכאות לקצבה:

תנאי ראשון – תושבות

אתה תושב/ת ישראל  24 חודשים רצופים לפחות.
אם אתה תושב ישראל פחות מ-24 חודשים רצופים, אתה עשוי להיות זכאי לקצבה בהתאם לתנאים המפורטים כאן

תנאי שני – גיל

מלאו לך 20 שנה.
בנסיבות מיוחדות כמו מחלה, היריון, גמילה מסמים ואלכוהול, לימודים באולפן או השתתפות בתכניות שיקומיות מאושרות - תוכל להיות זכאי לקצבה, אם מלאו לך 18 שנים.
הורה לילד או קטין ללא הורים - זכאים לקצבה בכל גיל.

תנאי שלישי – הכנסה

סכום ההכנסה המקסימלית המאפשרת קבלת קצבה מלאה או חלקית, הוא בהתאם לגילך והמצב המשפחתי שלך.
ההכנסות שלך ושל בת זוגך נלקחות בחשבון.  במקרים מסוימים ניתן לבדוק את הזכאות בנפרד מבן/בת הזוג, למידע נוסף לחץ כאן.
כדי לבדוק כיצד הכנסתך משפיעה על סכום הקצבה - היכנס למחשבון לחישוב קצבה להבטחת הכנסה.

שים לב, בחישוב ההכנסות נלקחות בחשבון הכנסות מעבודה והכנסות שאינן מעבודה. כמו כן נלקחים בחשבון בעלות על רכב, נדל"ן ונכסים פיננסיים - למידע נוסף על חישוב ההכנסות לחץ כאן.
לבדיקת סכום ההכנסה מעבודה שאפשר להרוויח ועדיין להיות זכאי לקצבה לחץ כאן

תנאי רביעי – החזקת רכב

 • אם בבעלותך או בשימושך רכב אחד (כולל אופנוע) ששוויו נמוך מ-44,611 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) - אתה עשוי להיות זכאי לקצבה. 
  אם בבעלותך או בשימושך רכב ששוויו גבוה מ-44,611 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) או שני רכבים- אתה עשוי להיות זכאי לקצבה במקרים מסוימים. למידע נוסף לחץ כאן.
 • אם הגעת לגיל פרישה או אם אתה מקבל קצבת שאירים או קצבת תלויים עם תוספת השלמת הכנסה- אתה עשוי להיות זכאי לקצבה אם בבעלותך או בשימושך רכב אחד ששוויו נמוך מ- 63,180 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) (החל ב- 1.1.22). למידע נוסף לחץ כאן.
  אם בבעלותך או בשימושך רכב ששוויו גבוה מ-63,180 ש"ח (החל ב- 01.01.2024) או שני רכבים- אתה עשוי להיות זכאי לקצבה במקרים מסוימים. למידע נוסף לחץ כאן.
שים לב, שווי הרכב נקבע לפי מחירון הרכב של 'לוי יצחק' ועל פי הנתונים ברישיון הרכב: דגם, שנת ייצור, בעלים וכדומה.
המחיר נקבע לפי מחירון חודש ינואר או יולי (הקרוב מביניהם). למידע על הפחתת שווי הרכב מסכום הקצבה לחץ כאן 

תנאי חמישי – התייצבות בשירות התעסוקה

כדי להיות זכאי לקצבה להבטחת הכנסה אתה ובת זוגך צריכים להירשם ולהתייצב בשירות התעסוקה גם אם אתם עובדים במשרה חלקית.
ההתייצבות היא לפי הכללים של שירות התעסוקה. אם הוצעה לך עבודה על ידי שירות התעסוקה וסירבת לקבל אותה או שלא שיתפת פעולה, זכאותך לקצבה תישלל למשך חודשיים.
במקרים מסוימים ניתן לקבל פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה, למידע נוסף לחץ כאן.

למידע על קבלת קהל בלשכות שירות התעסוקה בתקופת המלחמה היכנסו לאתר שירות התעסוקה.

תנאי שישי – לימודים במוסד להשכלה גבוהה

מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה אינו זכאי לקצבה.  

רק במקרים האלה ניתן ללמוד ולהיות זכאי לקצבה:
 • מי שלומד בהכשרה מקצועית מטעם שירות התעסוקה.
 • הורה עצמאי (חד-הורי) יכול ללמוד במוסד להשכלה גבוהה (חוץ מלימודים לתואר שני או שלישי) ולהיות זכאי לקצבה, בתנאי שהוא קיבל קצבה להבטחת הכנסה או דמי מזונות ב- 16 החודשים מתוך 20 החודשים שקדמו לחודש תחילת הלימודים.
  הקצבה במקרה זה תשולם למשך 36 חודשים בלבד. הורה עצמאי שלומד יכול להיות פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה, למידע על הפטור מהתייצבות לחץ כאן.

מקרים שבהם אין זכאות לקצבה

במקרים האלה לא תהיה זכאי לקצבה להבטחת הכנסה:
 • אתה תלמיד ישיבה.
 • אתה או בת זוגך משרתים בשירות סדיר בצה"ל.
 • אתה חבר קיבוץ או מושב שיתופי.