ילד יתום וילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש)


הביטוח הלאומי משלם קצבת הבטחת הכנסה לילד יתום ולילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש), לפי הפירוט הבא:

 • ילד יתום - ילד תושב ישראל וכן ילד יתום, ששני הוריו נפטרו או שהורה אחד נפטר וההורה השני נעדר- והוא אינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד.
 • ילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש) - ילד תושב ישראל, שאחד מהוריו לפחות הוא תושב/ת ישראל, והוא ננטש על ידי שני הוריו, או שננטש על ידי אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או שאינו מתגורר עמו ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפיו. 
  ילד מאומץ איננו נחשב כילד הזכאי לקצבה מיוחדת, אלא אם ננטש על ידי הוריו המאמצים.
 • ילד הזכאי לקצבת שאירים- עשוי להיות זכאי לקצבת השלמת הכנסה, אם הוא אינו חי עם ההורה השני.
 • ילד שנטש את בית הוריו.
 • ילד שנמצא בפנימייה ואוצר המדינה או רשות מקומית נושאים באחזקתו - יהיה זכאי לקצבה רק בתקופה שהוא נמצא בחופשה בת 15 ימים ויותר מחוץ לפנימייה (בחופש הגדול, חגי תשרי, פסח ובחגים דומים במגזר הנוצרי והמוסלמי). יש להגיש תביעה להבטחת הכנסה
  ילד שיוצא מהפנימייה פעם נוספת לא יחוייב להגיש שוב תביעה, אם טרם חלפו 6 חודשים מחודש הפסקת הזכאות הקודמת, אולם עליו להגיש בקשה לחידוש זכאות להבטחת הכנסה
 • ילד שנמצא אצל קרובי משפחה - עשוי להיות זכאי לקצבה, עד שקרובי משפחתו יאושרו כמשפחת אומנה על ידי רשויות הרווחה.

אינם זכאים לקצבה

 • ילד שנמצא במשפחת אומנה באופן קבוע.
 • ילד מאומץ

תקופת הזכאות

 • עד גיל 18.

ילד שננטש או התייתם לפני גיל 18 יוכל להגיש תביעה וזכאותו תיבחן גם אחרי גיל 18 במקרים הבאים:

 • מגיל 18 ועד גיל 20 - למי שלומד להשלמת השכלה תיכונית או נמצא במכינה קדם צבאית שאושרה על ידי משרד הביטחון.
 • מגיל 18 ועד גיל 21 - למי שעושה שנת שירות בהתנדבות למען הקהילה לפני שירות צבאי מטעם גוף שהוסמך לכך.
 • בין גיל 18 לגיל 24 - למי שמשרת בשירות לאומי, או לומד בעתודה טכנולוגית / אקדמית.
 • למי שאינו עונה על התנאים האלה, אולם קיבל לפני גיל 18 קצבה מיוחדת לילד - המשך זכאותו לקצבה תיבדק לפי תנאי הזכאות.

סכום הקצבה החל ב- 01.01.2024

 • לילד אחד -   2,294 ש"ח  
 • לשני ילדים -   3,361 ש"ח
 • עבור כל ילד נוסף תשולם קצבה בסך 981 ש"ח

הגשת תביעה

כדי לקבל את הקצבה, יש להגיש תביעה להבטחת הכנסה לקטין בסניף הביטוח הלאומי. 
את התביעה יכולים להגיש מי שמטפל בילד, מי שנקבע כאפוטרופוס של הילד, עובד סוציאלי, או הילד עצמו- אם הגיע לגיל 17. 

חשוב להיפגש עם נציג הבטחת הכנסה בסניף, כדי לבדוק את כל זכויותיו הנוספות של הקטין בביטוח הלאומי.

שימו לב, קצבת הבטחת הכנסה משולמת מחודש הגשת התביעה בלבד. לכן, כדי לא לעכב את מועד הזכאות לקצבה, מומלץ להגיש את התביעה גם בלי המסמכים הנלווים, ולהגיש את המסמכים מאוחר יותר. ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים, לפי הנסיבות בכל מקרה.

מיצוי זכויות אצל גופים אחרים

מי שחי בנתק מהוריו, יכול להיות מוכר כחייל בודד עם גיוסו לצה"ל, ולפיכך לקבל תשלומים מוגדלים מדי חודש וזכויות אחרות. 

למידע נוסף יש לפנות למוקד חיילים בודדים, בטלפון 1111 שלוחה 2, 24 שעות ביממה.