קצבה לילד יתום ולילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש)


הביטוח הלאומי משלם קצבת הבטחת הכנסה לילד יתום ולילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש).

 • ילד יתום - ילד תושב ישראל, ששני הוריו נפטרו או הורה אחד נפטר וההורה השני נמצא בכלא או שאינו בקשר עמו, או שהוא חי בחו"ל ואין קשר עמו, והוא אינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפי הילד.
 •  ילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש) - ילד תושב ישראל, שאחד מהוריו לפחות הוא תושב/ת ישראל, והוא ננטש על ידי שני הוריו, או שננטש על ידי אחד מהוריו וההורה השני נעדר, או אינו מתגורר עמו ואינו יכול למלא באופן קבוע את חובותיו כהורה כלפיו.
 • ילד מאומץ איננו נחשב כילד הזכאי לקצבה מיוחדת, אלא אם ננטש על ידי הוריו המאמצים.
 • ילד שנמצא בפנימייה ואוצר המדינה או רשות מקומית נושאים באחזקתו - יהיה זכאי לקצבה רק בתקופה שהוא נמצא בחופשה ארוכה מהפנימייה: בחופש הגדול, חגי תשרי ופסח.
  לתשומת הלב: יש להגיש תביעה מחדש לביטוח הלאומי בכל פעם שהילד יוצא לחופשה, והזכאות לקצבה נבחנת בכל פעם מחדש.
  מכיוון שהזכאות לקצבת הבטחת הכנסה היא רק מחודש הגשת התביעה, מומלץ להגיש את התביעה בסמוך למועד היציאה לחופש, כדי לא להפסיד חודשי זכאות אפשריים. לדוגמה: ילד שיוצא לחופשה בקיץ, בחודשים יולי ואוגוסט, יגיש את התביעה בחודש יולי ולא בחודש אוגוסט, כדי לא להפסיד את הקצבה עבור חודש יולי.
 • ילד שנמצא במשפחת אומנה באופן קבוע - אינו זכאי לקצבה. 
 • ילד שנמצא אצל קרובי משפחה
  • ילד שנמצא אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה (סבא, סבתא, אח או אחות, על פי חוק דיני משפחה (מזונות) תשי"ט 1959) - עשוי להיות זכאי לקצבה, אם קרובים אלה אינם זכאים לקבל דמי אומנה ממשרד הרווחה.
  • ילד שנמצא אצל קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה, כגון דודים - עשוי להיות זכאי לדמי אומנה כמשפחה אומנת ממשרד הרווחה. בזמן שהמשפחה עדיין לא הוכרה על ידי משרד הרווחה כמשפחת אומנה - הילד עשוי להיות זכאי לקצבה להבטחת הכנסה. עם זאת על העובדת הסוציאלית מטעם משרד הרווחה להתחיל בתהליך הכרה של קרובי המשפחה כמשפחה אומנת. אם יוכרו כמשפחה אומנת, תופסק הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה. 

  תקופת הזכאות היא אחת מאלה: 

  • עד גיל 18.
  • למי שלומד להשלמת השכלה תיכונית או נמצא במכינה קדם צבאית שאושרה על ידי משרד הביטחון - עד גיל 20.
  • למי שמשרת בשירות לאומי, או משרת בהתנדבות למען הקהילה מטעם גוף שהוסמך לכך, או לומד בעתודה טכנולוגית / אקדמית - עד גיל 24.
  • למי שאינו משרת בצבא או בשירות לאומי וקיבל בעבר קצבה לילד הזכאי לקצבה מיוחדת (ילד נטוש) - המשך זכאותו לקצבה תיבדק לפי תנאי הזכאות.

  סכום הקצבה

  לילד אחד -   2,109 ש"ח  
  לשני ילדים -   3,091 ש"ח
  עבור כל ילד נוסף תשולם קצבה בסך 902 ש"ח

  סכום הקצבה החל ב- 01.01.2022

  הגשת התביעה

  כדי לקבל את הקצבה, יש להגיש תביעה על גבי טופס תביעה להבטחת הכנסה לקטין בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים. את התביעה יכולים להגיש מי שמטפל בילד או מי שנקבע כאפוטרופוס של הילד או עובד סוציאלי, או הילד עצמו, אם הגיע לגיל 17.  לשירותך סרטון הדרכה למילוי הטופס.

  חשוב להיפגש עם פקיד תביעות הבטחת הכנסה בסניף, כדי לבדוק את כל זכויותיו הנוספות של הקטין בביטוח הלאומי.

  המסמכים שיש לצרף לתביעה:

  • הצהרת המטפל, שאצלו מתגורר הילד.
  • אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים.
  • צו אפוטרופסות - אם יש.  

  קצבת הבטחת הכנסה משולמת מחודש הגשת התביעה בלבד. לכן, כדי לא לעכב את מועד הזכאות לקצבה, מומלץ להגיש את התביעה גם בלי המסמכים, ולהגיש את המסמכים מאוחר יותר. ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים, לפי הנסיבות בכל מקרה.

  מיצוי זכויות אצל גופים אחרים

  מי שהוכר כילד הזכאי לגמלה מיוחדת (ילד נטוש) או יתום יכול להיות מוכר כחייל בודד עם גיוסו לצה"ל, ולפיכך לקבל תשלומים מוגדלים מדי חודש וזכויות אחרות. יש לפנות למוקד בודדים שפעיל 24 שעות ביממה בטלפון 03-7375200.