קצבאות נוספות קשורות


מענק לימודים 

המוסד לביטוח לאומי מסייע בהשתתפות בהוצאות הלימודים למשפחות חד הוריות וכן משפחות שלהן 4 ילדים ויותר המקבלות קצבת קיום: הבטחת הכנסה, מזונות, נכות כללית, אזרח ותיק, שארים. למשפחות אלה משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בתחילת כל שנת לימודים, עבור ילדים מגיל 6 עד 18.  

 מענק חימום

הביטוח הלאומי משלם מענק חימום למי שמקבל קצבת אזרח ותיק בתוספת השלמת הכנסה באחד מהחודשים אוקטובר עד דצמבר  והוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק.