זכאות לקצבה בזמן לימודים להורה עצמאי (חד-הורי)


הורה עצמאי (חד-הורי) שמקבל קצבה להבטחת הכנסה יכול ללמוד לימודים על תיכוניים או במוסד להשכלה גבוהה, ולהמשיך לקבל קצבה בזמן הלימודים.

כדי לקבל את הקצבה עליך לענות על התנאים האלה:

  1. אתה מקבל קצבה ב-16 החודשים מתוך 20 החודשים שקדמו לתחילת הלימודים.
  2. הלימודים הם לימודים על תיכוניים או במוסד להשכלה גבוהה, חוץ מלימודים לתואר שני או שלישי.
אם אתה עונה על התנאים האלה תוכל ללמוד ולהמשיך לקבל קצבה בזמן הלימודים למשך 3 שנים (36 חודשים).

התייצבות בשירות התעסוקה

הורה עצמאי (חד-הורי) שלומד לימודים אקדמאיים - פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה אם הוא לומד 30 שעות שבועיות או אם הוא עובד ולומד 30 שעות שבועיות.

אם מספר השעות השבועיות נמוך מ-30 ואתה נדרש להתייצב בשירות התעסוקה - עליך להמשיך ולהתייצב בלשכת שירות התעסוקה כדי לקבל את הקצבה בזמן הלימודים.

שים לב, החל מתאריך 1.1.2019 כדי להיות זכאי לפטור מהתייצבות בשירות התעסוקה עליך ללמוד לפחות 36 שעות שבועיות או ללמוד ולעבוד לפחות 36 שעות שבועיות.