זכאות לקצבה בזמן לימודים להורה עצמאי (חד-הורי)


הורה עצמאי (חד-הורי) שמקבל הבטחת הכנסה או דמי מזונות -  יכול ללמוד לימודים על תיכוניים או במוסד להשכלה גבוהה, ולהמשיך לקבל קצבה בזמן הלימודים.

כדי לקבל את הקצבה עליך לענות על התנאים האלה:

  1. אתה מקבל קצבת הבטחת הכנסה או דמי מזונות ב-16 החודשים מתוך 20 החודשים שקדמו לתחילת הלימודים.
  2. הלימודים הם לימודים על תיכוניים או במוסד להשכלה גבוהה, חוץ מלימודים לתואר שני או שלישי.
אם אתה עונה על התנאים האלה תוכל ללמוד ולהמשיך לקבל קצבה בזמן הלימודים למשך 3 שנים (36 חודשים).

התייצבות בשירות התעסוקה

הורה עצמאי (חד-הורי) שלומד לימודים אקדמאיים - פטור מהתייצבות בשירות התעסוקה אם הוא לומד 36 שעות שבועיות או אם הוא עובד ולומד 36 שעות שבועיות.

אם מספר השעות השבועיות נמוך מ-36 ואתה נדרש להתייצב בשירות התעסוקה - עליך להמשיך ולהתייצב בלשכת שירות התעסוקה כדי לקבל את הקצבה בזמן הלימודים.