קצבת הבטחת הכנסה למי שתושב ישראל פחות מ-24 חודשים


אתה יכול להיות זכאי לקצבה להבטחת הכנסה אם אתה/את  תושב/ת ישראל ישראל 24 חודשים רצופים לפחות, ובהתאם לשאר תנאי הזכאות.
אם אתה/את  תושב/ת ישראל פחות מ-24 חודשים רצופים, אתה יכול להיות זכאי לקצבה אם אתה עונה על אחד מהתנאים האלה:
  • אתה עולה חדש השוהה בארץ 12 חודשים (גם לא רצופים), ועדיין לא חלפו 5 שנים מיום עלייתך לארץ. אם חלפו 5 שנים מיום עלייתך, תוכל להיות זכאי רק במקרים האלה: אתה הורה עצמאי (חד - הורי) או חי בנפרד מבת זוגך, אתה חולה, את בהריון, אתה במוסד או בתהליך גמילה מסמים או מאלכוהול.
  • אתה מקבל מהביטוח הלאומי אחת מהקצבאות האלה: אזרח ותיק, שאירים, נכות מעבודה, קצבה לבני משפחה של מי שנפטר מתאונת עבודה או קצבה למתנדב שנפגע עקב ההתנדבות.
  • בן או בת זוגך עונה על אחד מהתנאים בסעיף הזה.