בדיקת הזכאות בנפרד מבן הזוג


אחד מתנאי הזכאות לקצבת הבטחה הכנסה הוא סכום ההכנסה שלך.
סכום ההכנסה המקסימלית המאפשרת קבלת קצבה מלאה או חלקית, הוא בהתאם לגילך והמצב המשפחתי. 
ההכנסות של כל בני המשפחה נלקחות בחשבון.

במקרים האלה זכאותך לקצבה תיבדק בנפרד מבן הזוג:
  • בן זוגך נמצא במאסר או במעצר יותר מ-30 יום - יש להציג אישור משירות בתי הסוהר על תקופת המאסר של בן הזוג.
  • את ובן זוגך חיים בנפרד שלא תחת קורת גג אחת, ואתם לא מכלכלים אחד את השנייה 30 יום רצופים לפחות. על אישה החיה בנפרד מבן זוגה לתבוע ממנו מזונות בעבורה בבית דין, אלא אם כן הוא נכה, וקצבת הנכות היא הכנסתו היחידה, או אם אין בני הזוג חיים יחד יותר מ-12 חודשים.
  • אתם לא מנהלים משק בית משותף, ובן זוגך אינו מכלכל אותך והוא חייב לשלם לך מזונות לפי פסק דין. עליך להציג פסק דין למזונות.
  • חשש לפגיעה גופנית - בן הזוג אינו מכלכל אותך, ואת נמנעת מלתבוע מזונות מחשש לפגיעה גופנית.