הגיל הראשון: גיל הפרישה


כשתגיע לגיל הפרישה תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת אזרח ותיק, בתנאי שאת/ה עומד/ת במבחן הכנסות. 
ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

גיל הפרישה של גברים - 67 שנים.

גיל הפרישה של נשים - 62 שנים.


לרשותכם מחשבון שבאמצעותו תוכלו לדעת את גיל הפרישה שלכם.