הגיל הראשון: גיל הפרישה


בגיל הפרישה תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת אזרח ותיקבתנאי שאת/ה עומד/ת במבחן הכנסות. 
הכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

לרשותכם מחשבון שבאמצעותו תוכלו לדעת את גיל הפרישה שלכם.

  • גיל הפרישה של גברים - 67 שנים.
  • גיל הפרישה של נשים - 60 עד 65 שנים, בהתאם לתאריך הלידה כפי שמופיע בטבלה:
תאריך הלידה
גיל הפרישה 
עד 6/1944
גיל 60
מ-7/1944 עד 8/1944
גיל 60 ו-4 חודשים
מ-9/1944 עד 4/1945
גיל 60 ו-8 חודשים
מ-5/1945 עד 12/1945
גיל 61
מ-1/1946 עד 8/1946
גיל 61 ו-4 חודשים
מ-9/1946 עד 4/1947
גיל 61 ו-8 חודשים
מ-5/1947 עד 12/1959
גיל 62
מ-1/1960 עד 12/1960 גיל 62 ו-4 חודשים
מ-1/1961 עד 12/1961 גיל 62 ו-8 חודשים
מ-1/1962 עד 12/1962 גיל 63
מ-1/1963 עד 12/1963 גיל 63 ו-3 חודשים
מ-1/1964 עד 12/1964 גיל 63 ו-6 חודשים
מ-1/1965 עד 12/1965 גיל 63 ו-9 חודשים
מ-1/1966 עד 12/1966 גיל 64
מ-1/1967 עד 12/1967 גיל 64 ו-3 חודשים
מ-1/1968 עד 12/1968 גיל 64 ו-6 חודשים
מ-1/1969 עד 12/1969
גיל 64 ו-9 חודשים
מ-1/1970 ואילך גיל 65