הגיל הראשון: גיל הפרישה


מי שהגיע לגיל הפרישה יהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק בתנאי שיעמוד במבחן הכנסות.
שימו לב, הכנסה מפנסיה אינה מובאת בחשבון.

לרשותכם מחשבון שבאמצעותו תוכלו לדעת מהו גיל הפרישה שלכם.

  • גיל הפרישה לגברים הוא 67 שנים.
  • גיל הפרישה לנשים הוא 60 עד 65 שנים ונקבע לפי תאריך הלידה, כפי שמופיע בטבלה:
תאריך הלידה
גיל הפרישה 
6/1944
60
7/1944 עד 8/1944
60 ו-4 חודשים
9/1944 עד 4/1945
60 ו-8 חודשים
5/1945 עד 12/1945
61
1/1946 עד 8/1946
61 ו-4 חודשים
9/1946 עד 4/1947
61 ו-8 חודשים
5/1947 עד 12/1959
62
1/1960 עד 12/1960 62 ו-4 חודשים
1/1961 עד 12/1961 62 ו-8 חודשים
1/1962 עד 12/1962 63
1/1963 עד 12/1963 63 ו-3 חודשים
1/1964 עד 12/1964 63 ו-6 חודשים
1/1965 עד 12/1965 63 ו-9 חודשים
1/1966 עד 12/1966 64
1/1967 עד 12/1967 64 ו-3 חודשים
1/1968 עד 12/1968 64 ו-6 חודשים
1/1969 עד 12/1969
64 ו-9 חודשים
1/1970 ואילך גיל 65