הגיל השני: גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק


​אם לא היית זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הראשון (גיל הפרישה), בגלל שהיו לך הכנסות גבוהות, הרי שבגיל השני (גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק) תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.

גיל הזכאות לקצבה לגברים ולנשים הוא 70 שנים.