הגיל השני: גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק


מי שלא היה זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הראשון (גיל הפרישה) בגלל הכנסות גבוהות - יהיה זכאי לקצבה בגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק, בלי קשר להכנסות.


גיל הזכאות לקצבה לגברים ולנשים הוא 70 שנים.