הגיל השני: גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק


​אם לא היית זכאי לקצבת אזרח ותיק בגיל הראשון (גיל הפרישה), בגלל שהיו לך הכנסות גבוהות, הרי שבגיל השני (גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק) תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.

גיל הזכאות לקצבה לגברים הוא 70 שנים.

גיל הזכאות לקצבה לנשים הוא בהתאם לתאריך לידתן, כפי שמפורט בטבלה הבאה:

גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק לנשים

תאריך לידה​גיל הזכאות לקצבה​
​עד 6/1939
​65
​מ-7/1939 עד 8/1939
​65 ו-4 חודשים
​מ-9/1939 עד 4/1940
​65 ו-8 חודשים
​מ-5/1940 עד 12/1940
​66
​מ-1/1941 עד 8/1941
​66 ו-4 חודשים
​מ-9/1941 עד 4/1942
​66 ו-8 חודשים
​מ-5/1942 עד 12/1944
​67
​מ-1/1945 עד 8/1945
​67 ו-4 חודשים
​מ-9/1945 עד 4/1946
​67 ו-8 חודשים
​מ-5/1946 עד 12/1946
​68
​מ-1/1947 עד 8/1947
​68 ו-4 חודשים
​מ-9/1947 עד 4/1948
​68 ו-8 חודשים
​מ-5/1948 עד 12/1948
​69
​מ-1/1949 עד 8/1949
​69 ו-4 חודשים
​מ-9/1949 עד 4/1950
​69 ו-8 חודשים
​מ-5/1950 ואילך
​70


לרשותך מחשבון שבאמצעתו תוכל לדעת את גיל הפרישה שלך ואת גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק