מחשבון לחישוב גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת אזרח ותיק


במחשבון זה ניתן לחשב לפי תאריך הלידה את גיל הפרישה וגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק.

לתשומת לב:

  • מי שנולד לאחר ה-15 לחודש וזכאי לקבל לראשונה קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה, או זכאי לקבל לראשונה קצבת אזרח ותיק בגיל הזכאות - הקצבה תשולם לו בחודש שלאחר הגיעו לגיל פרישה, או בחודש שלאחר הגיעו לגיל הזכאות, כפי שמופיע במחשבון.
  • אם תאריך הלידה אינו מדוייק - יש למלא את התאריך 1 באפריל של השנה בה נולדת.
כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מין:
יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000