תנאי זכאות

כדי להיות זכאי לקצבה עליך לענות על כל חמשת התנאים האלה:

לרשותך מחשבון לבדיקת הזכאות לקצבת אזרח ותיק.