תנאי זכאות

לרשותך מחשבון לבדיקת זכאות לקצבת אזרח ותיק.

כדי להיות זכאים לקצבה צריך לענות על כל חמשת התנאים האלה: