תנאי זכאות

לרשותכם מחשבון (סימולאטור) לבדיקת הכנסה מותרת וזכאות לקצבת אזרח ותיק. באמצעות מענה על שאלון, תוכלו לבדוק אם אתם עונים על תנאי הזכאות, ולפיכך עשויים להיות זכאים לקצבה.

באתר זה מפורטים חמשת תנאי הזכאות לקבלת הקצבה. עליכם לענות על כולם, כדי להיות זכאים לקצבה.