מחשבון לבדיקת זכאות וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.

המערכת מיועדת לשימוש על ידי תושב/ת ישראל המבוטח בביטוח אזרח ותיק ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק וכן מי שפטור מתשלום דמי ביטוח.

במערכת קיימים שני מסלולי בדיקה:

  • במסלול הראשון- ניתן לחשב את גובה קצבת אזרח ותיק על פי נתוני הכנסה והרכב משפחתי.
  • במסלול השני- ניתן לבצע בדיקת זכאות וחישוב גובה קצבת אזרח ותיק..

במקרים הבאים יש לגשת לסניף:

  • מי שעובד ויש לו יותר משני ילדים
  • מי שמקבל קצבת נפגעי עבודה או דמי אבטלה
  • חבר קיבוץ

לתשומת לבך, הזכאות לקצבת אזרח ותיק תקבע על ידי הפקיד בסניף

מין:
יש להזין תאריך לדוגמא: 25/01/2000
אני מעוניין לבדוק את זכאותי לקצבת אזרח ותיק: