חלוקת קצבה לשוהה במוסד


מקבל קצבת אזרח ותיק המאושפז במוסד, שהינו גוף ציבורי המוכר על ידי הביטוח הלאומי, ויותר ממחצית הוצאות החזקתו היא על חשבון המוסד שבו שהוא מאושפז, תחולק הקצבה בינו לבין המוסד הציבורי.

חלוקת הקצבה מתבצעת על פי בקשה שמועברת על ידי המוסד הציבורי, ומשתנה בהתאם למצבו המשפחתי של השוהה במוסד.

אופן חלוקת הקצבה החודשית:

רווק/אלמן/גרוש המקבל קצבת אזרח ותיק ללא השלמת הכנסה:

  • דמי כיס לשוהה במוסד בסך 561 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  • ניכוי ביטוח בריאות מהקצבה בסך 200 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  • יתרת הקצבה מועברת למוסד הציבורי.

רווק/אלמן/גרוש המקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמת הכנסה

  • דמי כיס לשוהה במוסד בסך 477 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).
  • ניכוי ביטוח בריאות מהקצבה בסך 104 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)
  • יתרת הקצבה מועברת למוסד הציבורי.

מקבל קצבת אזרח ותיק שיש לו בת זוג:

הקצבה שלו תחולק בין המוסד הציבורי, בינו ובן בת זוגו, על פי השיעורים שנקבעו בתקנות (קישור לתקנות). 
לתשומת לבך, אם לשוהה במוסד יש חוב בביטוח הלאומי, דמי הכיס שלו לא יפגע, והחוב ינוכה מהחלק שנותר לאחר תשלום דמי הכיס וניכוי ביטוח בריאות.