חלוקת קצבה לשוהה במוסד


מקבל קצבת אזרח ותיק המאושפז במוסד, שהינו גוף ציבורי המוכר על ידי הביטוח הלאומי, ויותר ממחצית הוצאות החזקתו היא על חשבון המוסד שבו שהוא מאושפז, תחולק הקצבה בינו לבין המוסד הציבורי.

חלוקת הקצבה מתבצעת על פי בקשה שמועברת על ידי המוסד הציבורי, ומשתנה בהתאם למצבו המשפחתי של השוהה במוסד.

אופן חלוקת הקצבה החודשית:

מקבל קצבת אזרח ותיק ללא השלמת הכנסה:

  • דמי כיס לשוהה במוסד בסך 605 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).
  • יתרת הקצבה מועברת למוסד הציבורי (אם יש בן/ת זוג, חלק מהקצבה תועבר לבן/ת הזוג).

מקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמת הכנסה:

  • דמי כיס לשוהה במוסד בסך 524 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).
  • יתרת הקצבה מועברת למוסד הציבורי (אם יש בן/ת זוג, חלק מהקצבה תועבר לבן/ת הזוג).

מקבל קצבת אזרח ותיק מאושפז שיש לו בת זוג מאושפזת:

אם הוא זכאי לקצבה עם תוספת עבור בן/ת הזוג- שני בני הזוג זכאים לקבל דמי כיס מלאים, ויתרת הקצבה תועבר למוסד הציבורי.

אם כל אחד מבני הזוג מקבל קצבה- שניהם זכאים לקבלת דמי כיס, והיתרה תועבר למוסד הציבורי.