מענק מעבר לנשים בגיל 62 בעקבות העלאת גיל פרישה

בעקבות העלאת גיל הפרישה לנשים ודחיית מועד זכאותן לקצבת אזרח ותיק, נשים שנולדו מינואר 1960 עד דצמבר 1966 עשויות להיות זכאיות למענק מעבר. 

המענק ישולם לתקופה של 4 חודשים לכל היותר, מהחודש שבו מלאו לאישה 62 שנים.