קביעת תושבות לתושב חוזר


תושב/ת ישראל הוא אדם שמרכז חייו בישראל. 
כדי לבדוק את "מרכז החיים", הביטוח הלאומי בודק שני מבחנים:
  • מבחן אובייקטיבי - האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו נמצאים בישראל.
  • מבחן סובייקטיבי - היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו

כדי להיחשב לתושב ישראל על האדם לעמוד בשני המבחנים.

אדם יכול להיחשב כתושב ישראל גם בזמן שהוא שוהה בחו"ל, אם שהותו בחוץ לארץ היא זמנית (כמו לצורך לימודים, טיול או עבודה זמנית), וכל עוד מרכז חייו ממשיך להיות בישראל.

מה צריך לעשות כדי להסדיר את התושבות?

אם היית תושב ישראל בעבר ואתה חוזר להתגורר בישראל, תוכל להסדיר את התושבות שלך ושל משפחתך באחת מהדרכים הבאות:

לפני הגעה לישראל

באפשרותך למלא לפני ההגעה לישראל טופס הצהרה מקוון להכרה כתושב באתר האינטרנט.

את הטופס יש למלא ב-30 הימים לפני החזרה לישראל.

לתשומת לבך, יש למלא את הטופס רק אם בכוונתך לחזור לחיות בישראל באופן קבוע, ולאחר ביצוע פעולות המצביעות על סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ.


אחרי הגעה לישראל

אם לא הגשת את הטופס לפני ההגעה לישראל, תוכל להסדיר את התושבות לאחר ההגעה לישראל, באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. מסלול מקוצר באמצעות משרד העלייה והקליטה
  2. אם שהית בחו"ל 5 שנים ומעלה, או אם אתה זכאי לתעודת 'קטין חוזר' או תעודת 'אזרח עולה', תוכל להגיש בקשה לתושבות במסלול מקוצר במשרד העלייה והקליטה. מידע נוסף ניתן למצוא באתר של משרד העלייה והקליטה.

  3. מסלול רגיל
  4. לאחר ההגעה לישראל עליך למלא שאלון לקביעת תושבות לחוזר מחו"ל ולהגישו לביטוח הלאומי.

    לשאלון עליך לצרף מסמכים המוכיחים את סיום מרכז החיים שלך בחוץ לארץ (לדוגמה מכירת נכסים, סיום עבודה) ומסמכים המוכיחים שמרכז החיים שלך עבר לישראל (לדוגמה משלוח חפצים לישראל, שכירת דירה, חוזה העסקה, רישום ילדים לבית הספר).

    את השאלון והמסמכים יש להגיש למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך או לשלוח באמצעות אתר האינטרנט.