תשלום דמי ביטוח בזמן השהות בחו"ל


תושב ישראל חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות גם בתקופת שהותו בחוץ לארץ. פיגור בתשלום דמי ביטוח בריאות בתקופת השהות בחוץ לארץ, עלול לפגוע בזכאות לקבלת שירותי בריאות.

דרכים לתשלום דמי הביטוח

  • תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ ואין לו הכנסות - ישלם דמי ביטוח מינימליים בסך 177 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) לחודש.
  • תושב ישראל השוהה בחוץ לארץ, ויש לו הכנסות בחוץ לארץ מעבודה כשכיר שלא באמצעות מעסיק ישראלי - יחויב בדמי ביטוח בהתאם לשומה שתתקבל לגביו ממס הכנסה. שיעור דמי הביטוח הוא 5% דמי ביטוח בריאות ו-7% דמי ביטוח לאומי. לטבלת שיעור דמי הביטוח לחץ כאן
  • תושב ישראל שנשלח לעבוד בחוץ לארץ על ידי מעסיק ישראלי - חובת תשלום דמי הביטוח חלה על מעסיקו.
  • תושב ישראל שמבוטח במדינת אמנה ושילם דמי ביטוח לאומי במדינת האמנה- יחויב בדמי ביטוח בריאות בלבד