שוהה במדינת אמנה


הגדרה

תושב/ת ישראל השוהה במדינה שישראל כרתה עמה אמנה לביטוח סוציאלי ומשלם דמי ביטוח באותה מדינה.

כיצד נרשמים?

שוהה במדינת אמנה שעובד אצל מעסיק זר צריך לשלוח תלושי שכר ממעסיקו.
מי שאינו עובד צריך לשלוח אישור על תשלום דמי ביטוח מהמוסד לביטוח סוציאלי של מדינת האמנה.
את האישור יש לשלוח  לתחום קשרי חוץ או למחלקת ביטוח וגבייה בסניף או באמצעות האתר.

סכום דמי הביטוח ואופן התשלום

  • מי שמבוטח במדינת אמנה, ואין לו הכנסות כלל  - חייב לשלם עבור עצמו דמי ביטוח בריאות בלבד בשיעור המינימום לחודש - 112 ש"ח (החל ב- 01.01.2023).
  • מי שמבוטח במדינת אמנה ויש לו הכנסות -  יחויב בהתאם להכנסותיו.

דרכים לתשלום דמי הביטוח

שוהה במדינת אמנה מבוטח בביטוח הסוציאלי של המדינה שבה הוא שוהה, וזכאי לקצבאות שהוסכם עליהן באמנה.
למידע נוסף אודות אמנות בינלאומיות - לחץ כאן.