דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אמהות

עיקר תפקידו של ביטוח אמהות להבטיח תנאים בסיסיים ליולדת וליילוד ולפצות את היולדת העובדת על אובדן הכנסה עקב ההיריון והלידה.  
החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מחופשת הלידה. 

 

 

מענק אשפוז

למידע נוסף

 

​תשלום הוצאות האשפוז בשל הלידה ישולמו ישירות לבית החולים על-ידי הביטוח הלאומי כהשתתפות בהוצאות הלידה והאשפוז של היולדת ושל היילוד, עבור אותן נשים הזכאיות גם למענק לידה.

 

מענק האשפוז הוא תשלום אחיד וסכומו נקבע בתקנות –  13,186 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) ו- 13,276 ש"ח (החל ב- 05.04.2017).   

מענק לידה

למידע נוסף
מענק לידה הינו תשלום המשולם ליולדת עבור השתתפות בהוצאות הראשונות בגין הלידה.

דמי לידה

למידע נוסף

בעקבות תיקון בחוק, שונה המונח 'חופשת לידה' ל'תקופת לידה והורות'

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן שכרה או הכנסתה בפרק הזמן שאין היא עובדת לרגל ההיריון והלידה.
החל ב-1.5.98 זכאי אב להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה והורות ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאי החוק.

דמי לידה לאב

למידע נוסף

בעקבות תיקון בחוק, שונה המונח 'חופשת לידה' ל'תקופת לידה והורות'

הביטוח הלאומי משלם דמי לידה לאב שהפסיק את עבודתו והוא מחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה והורות. דמי הלידה נועדו לפצות את האב על אובדן שכרו בפרק הזמן שהוא אינו עובד בגלל הטיפול בילדו. 
סך כל תקופת הלידה והורות המגיעה לשני בני הזוג לא תעלה על תקופת לידה והורות שהיתה מגיעה לאם, לולא התחלפה עם בן הזוג.

דמי הלידה יועברו לזכות חשבון הבנק של האישה או לחשבון משותף שלה ושל בן זוגה.

הטבות ליולדת נכה שאינה מסוגלת לטפל בתינוקה

למידע נוסף

שמירת היריון

למידע נוסף
משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון; או עקב סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, המסכנים את האישה או את עוברה בשל היותה בהריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה.
הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.

קצבת לידה

למידע נוסף

יולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת זכאית גם לקצבת לידה, בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות.
היולדת זכאית לקצבת לידה, אם היא זכאית למענק לידה. במקרים שהיולדת אינה בחיים, יהיה זכאי לקצבת הלידה בן זוגה או האפוטרופוס של הילדים.

בעקבות פסק דין שניתן  בבית הדין לעבודה, גם במקרים שהילדים לא נולדו בלידה אחת, עשויה להיות זכאות לקצבת לידה, אם מדובר בתקופה של עד 98 יום בין לידה ללידה (מדובר במקרים שהיולדת הביאה ילד גם באמצעות פונדקאית).

תביעה לתשלום הפרשים לדמי לידה, שמירת היריון, דמי אימוץ ודמי אומנה

עובדת שכירה או עובד שכיר שקיבלו דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי אימוץ או דמי אומנה מהביטוח הלאומי, עשויים להיות זכאים לתשלום הפרשים לקצבה שקיבלו, במקרים האלה:

  • לאחר תשלום הקצבה מהביטוח הלאומי, שילם להם המעסיק במהלך 11 החודשים מיום הזכאות הראשון לתשלום הקצבה, תשלום נוסף (כגון דמי הבראה, ביגוד, בונוס), המתייחס גם לתקופה שלפיה חושבה הקצבה, וסכום התשלום הנוסף עולה על רבע משכר המינימום.
  • המעסיק שילם להם הפרשי שכר, עבור תקופת עבודה שקדמה לתשלום הקצבה מהביטוח הלאומי. 

הגשת תביעה לתשלום ההפרשים

כדי שתוכלי לקבל את ההפרשים המגיעים לך, עלייך לשלוח טופס תביעה להפרשים  למחלקת אמהות בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך, ולצרף פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לך.

תביעה לתשלום הפרשים עבור הפרשי שכר או עבור תשלום נוסף דינה כדין תביעה לכל דבר ועניין, וחלים עליה כל הכללים החלים על הגשת התביעה. את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים, מיום תשלום ההפרשים על ידי המעסיק.

את טופס התביעה להפרשים אפשר לשלוח בדואר או בפקס או להניח בתיבת השירות מחוץ לסניף.

פקיד התביעות בסניף יבדוק את התביעה, ויחליט אם אכן מגיעים לך ההפרשים.

זכויות הורה מאמץ

למידע נוסף

בעקבות תיקון בחוק, שונה המונח 'חופשת לידה' ל'תקופת לידה והורות'

על פי החוק, תושב/ת ישראל שקיבלו לאימוץ ילד אחד או יותר עד גיל 10, זכאים לקבל את הקצבאות וההטבות הניתנות ליולדת. מטרת החוק להבטיח להורה ולילד תנאים נאותים ולפצות את ההורה על אובדן הכנסה עקב האימוץ.

דמי תקופת לידה והורות למשפחת אומנה

למידע נוסף

בעקבות תיקון בחוק, שונה המונח 'חופשת לידה' ל'תקופת לידה והורות'

משפחות אומנה עשויות להיות זכאיות לתשלום דמי לידה, שנקרא דמי אומנה.

זכאים לדמי אומנה הורים במשפחה, שאושרה לשמש משפחת אומנה על ידי מי שהוסמך לכך, וקיבלו לביתם ילד עד גיל 10, למטרת אומנה לתקופה העולה על שישה חודשים.​

חוק הורים מיועדים (פונדקאות)

למידע נוסף

בעקבות תיקון בחוק, שונה המונח 'חופשת לידה' ל'תקופת לידה והורות'

תושב/ת ישראל, שקיבלו למשמורתם ילד בהליך פונדקאות, בארץ או בחו"ל, זכאים לקבל את הקצבאות וההטבות הניתנות ליולדת. מטרת החוק היא להבטיח להורה המיועד ולילד תנאים נאותים ולפצות את ההורה על אובדן ההכנסה עקב תקופת לידה והורות.​

הענקה מטעמי צדק

המוסד לביטוח לאומי רשאי לתת הענקה מטעמי צדק - לפי מבחנים, כללים וסכומים שנקבעו בתקנות - לעובדת עצמאית שתביעתה לדמי לידה או לשמירת היריון נדחתה בשל פיגור בתשלום דמי ביטוח וכן לאישה שתביעתה למענק לידה נדחתה מפני שלא אושפזה לרגל הלידה.
ההענקה תבוא במקום הקצבה לשמירת היריון או דמי הלידה או מענק הלידה והזכאות לה תיבדק על-פי עקרונות הצדק שנקבעו בתקנות.
לטופס הבקשה - לחץ כאן.

יילוד שאמו נפטרה (קצבה מיוחדת)

למידע נוסף
אם נפטרה יולדת בשעת הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, ישולם בעד היילוד תשלום מיוחד, ובלבד שהיולדת הייתה זכאית למענק לידה ו/או לדמי לידה.

זכויות יולדת שתינוקה נפטר

יולדת שילדה לאחר השבוע ה-22 להיריון ולד מת או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיה זכאית למענק אשפוז, למענק לידה ולדמי לידה על-פי כל הכללים הקבועים בחוק.

מימון הסעת היולדת באמבולנס

החל ב-1.6.12 ואילך הביטוח הלאומי מממן את הוצאות ההסעה של יולדת, באמבולנס של מגן דוד אדום, אם היא עונה על התנאים הבאים:

  1. היא עונה על תנאי הזכאות למענק לידה
  2. היא הוסעה אל  בית חולים בסביבת הימצאה 
  3. הלידה התרחשה בבית החולים בתוך 3 ימים מיום ההסעה

יולדת  שילדה בבית תהיה זכאית למימון הסעה באמבולנס של מגן דוד אדום, אם פונתה על ידי האמבולנס בתוך 24 שעות מרגע הלידה, ואושפזה ל- 12 שעות לפחות.

הביטוח הלאומי יעביר את התשלום ישירות למגן דוד אדום, והיולדת תהיה פטורה מהתשלום.

שהות בחוץ לארץ

למידע נוסף
תושבת ישראל או אשת תושב ישראל שילדה בחו"ל זכאית למענק אשפוז ומענק לידה.
לדמי לידה זכאית תושבת ישראל שילדה בחו"ל, אם היא עובדת שכירה המועסקת מחוץ לישראל ובלבד שהיא ומעסיקהּ תושבי ישראל וחוזה העבודה נקשר בישראל או שהיא עובדת מקומית ישראלית.

ערעור על החלטת המוסד

למידע נוסף

אפשרות לקבל יותר מקצבה אחת

למידע נוסף
 

Please Wait