תקופת הזכאות


הזכאות לדמי אומנה מתחילה ביום שההורים קיבלו את הילד לביתם למטרת אומנה. להלן פירוט תקופות הביטוח הנדרשות, כדי להיות זכאים לדמי אומנה, ותקופות הזכאות לקבלת דמי האומנה לפי גיל הילדים ומספרם:​

 • אומנה לילד עד 3 שנים
  - אם האב או האם צברו תקופת אכשרה מלאה - תקופת הזכאות לקבלת דמי אומנה תהיה 15 שבועות (105 ימים).
  - אם האם (בלבד) צברה תקופת אכשרה של 6 חודשי עבודה מתוך 10 החודשים האחרונים - תקופת הזכאות לקבלת דמי אומנה תהיה 8 שבועות (56 ימים).
 • אומנה לילד מגיל 3 עד 10 שנים
  אם האב צבר תקופת אכשרה מלאה, או האם צברה תקופת אכשרה של 6 חודשי עבודה מתוך 14 לפחות - תקופת הזכאות לקבלת דמי אומנה תהיה 4 שבועות (28 ימים) בלבד.
 • אומנה ל-2 ילדים
  אם האב צבר תקופת אכשרה מלאה, או האם צברה תקופת אכשרה של 6 חודשי עבודה מתוך 14 לפחות - תקופת הזכאות לקבלת דמי אומנה תהיה כך:
  - ילד אחד או שני ילדים שגילם פחות מ-3 שנים - תקופת הזכאות לקבלת דמי אומנה תהיה 126 ימים (105 יום לילד הראשון + 21 יום לילד השני)
  - שני ילדים שגילם 3 שנים ויותר - תקופת הזכאות לקבלת דמי אומנה תהיה 42 ימים (28 יום לילד הראשון + 14 יום לילד השני).