בדיקת האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת


קיימים מקרים שהמבוטח עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת.
באמצעות מחשבון זה תוכל לבדוק אם תוכל לקבל מהמוסד לביטוח לאומי שתי קצבאות באותו הזמן, או רק אחת מהן.
עם זאת, פקיד התביעות שבסניף הוא שיקבע אלו קצבאות תקבל .

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
בחר/בחרי שתי קצבאות לבדיקה