תשלום הקצבה


קצבת אזרח ותיק משולמת ב–28 בחודש (עבור אותו החודש). מועד התשלום יכול להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים - מועדי התשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות.

כיצד משולמת הקצבה?

הקצבה משולמת לחשבון הבנק שלך בלבד או לחשבון משותף שלך ושל בן זוג, הורה, אח, אחות, בן או בת. אפשר לשנות את חשבון הבנק שאליו משולמת הקצבה באתר האינטרנט או בטופס לעדכון פרטים אישיים
במקרים האלה הקצבה יכולה להיות משולמת לחשבון בנק אחר:
  • חבר קיבוץ או מושב שיתופי - יכול לבקש שהקצבה תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.
  • שוהה במוסד אם אתה שוהה במוסד ועיקר ההחזקה בך היא על חשבון גוף ציבורי, הקצבה תחולק על פי בקשת הגוף הציבורי. אופן חלוקת הקצבה מפורט בקישור הזה.
  • מי שאינו יכול לגבות את הקצבה - אם לדעת הביטוח הלאומי, אינך יכול לגבות את הקצבה, בשל הגבלות רפואיות, תשולם קצבתך למי שימנה הביטוח הלאומי לקבל אותה (הודעה על כך תימסר לך מראש).

מועד התשלום בפעם הראשונה

בחודש הראשון לקבלת קצבת אזרח ותיק, הקצבה תשולם בהתאם לתאריך הלידה שלך:

  • אם נולדת לפני 15 בחודש - תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה.
  • אם נולדת לאחר 15 בחודש - תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שלאחר החודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה, אבל אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבתך תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה.