הגשת תביעה לתוספת


אופן הגשת התביעה

אפשר להגיש את התביעה לתוספת השלמת הכנסה כאשר אתה מגיש את התביעה לקצבת אזרח ותיק,
או לאחר מכן, כאשר הכנסתך (או הכנסת בן זוגך) הצטמצמה לסכום שמזכה בתוספת השלמת הכנסה.

מתי תשולם התוספת?

תוספת השלמת הכנסה תשולם לך החל בחודש שהגשת את התביעה, וכל זמן שאתה זכאי לה.
על פי תיקון בחוק, מי שהגיש תביעה להשלמת הכנסה מ-8.12.20 ואילך, ותביעתו אושרה- נבדוק את זכאותו לקצבה רטרואקטיבית עבור 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.

סיוע בהגשת התביעה ומידע נוסף

ניתן לקבל סיוע בהגשת התביעה ומידע נוסף במרכז התמיכה בטלפון: 9696* או 02-6709857 . כמו כן, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני 9696@nioi.gov.il.

ניתן לפנות בשפות הבאות:

בשפה העברית: 02-6463400
בשפה הערבית: 02-6463401
בשפה הרוסית: 02-6463402
בשפה האמהרית: 02-6463403
בשפה האנגלית: 02-6463404

המענה האנושי ניתן בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 9:00 עד 13:30. לאחר שעות הפעילות תוכלו להשאיר הודעה במענה הקולי, ואנו נחזור אליכם