הגשת תביעה לתוספת


את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה בסניף המוסד לביטוח לאומי. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניףניתן למלא את הטופס באתר

אפשר להגיש את התביעה לתוספת השלמת הכנסה בזמן שאתה מגיש את התביעה לקצבת אזרח ותיק, או לאחר מכן, במועד שהצטמצמה הכנסתך (או הכנסת בן זוגך) לסכום שמזכה אותך בתוספת השלמת הכנסה.

תוספת השלמת הכנסה תשולם לך החל בחודש שהגשת את התביעה, וכל זמן שאתה זכאי לה.