קבלת קצבה בארצות הברית


לפי הסכם ידידות וספנות שנחתם בין מדינת ישראל לארצות הברית (לא הסכם לביטוח סוציאלי) נקבע, שתושב ישראל שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ ויצא לארצות הברית, תשולם לו הקצבה בזמן שהותו בארצות הברית, גם אם הוא חדל להיות תושב ישראל.

לתשומת הלב: המשך תשלום הקצבה מותנה בכך שהיה תושב ישראל לפני שעבר להתגורר בארצות הברית.

מי שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ ויצא לארצות הברית, יפנה בכתב למחלקת אזרח ותיק בסניף הביטוח הלאומי ויבקש לקבל את הקצבה בארצות הברית. עליו למסור את פרטיו האישיים, לכתוב את כתובתו באותיות לועזיות ברורות, ולמסור את פרטי חשבון הבנק שאליו הוא מבקש לקבל את הקצבה (חשבון הבנק יכול להיות גם בחו"ל). ניתן לפנות לסניף ישירות גם באתר או בפקס. 

אישה שקיבלה קצבת אזרח ותיק כעקרת בית ויצאה לארה"ב - זכאית לתשלום הקצבה בארצות הברית במשך 3 חודשים בלבד. כאשר תשוב לארץ יחודש לה תשלום הקצבה.

אישה שקיבלה קצבת אזרח ותיק מכיוון שהייתה פטורה מתקופת אכשרה - עשוייה להמשיך ולקבל את קצבת אזרח ותיק בהיותה בארה"ב. המשך תשלום הקצבה ייבדק בסניף.

המצאת אישור חיים לביטוח הלאומי

מי ששוהה בארצות הברית ומקבל קצבת אזרח ותיק מהביטוח הלאומי נדרש להמציא טופס פעם בשנה "אישור חיים" למוסד לביטוח לאומי בישראל, חתום על ידי הקונסוליה/נוטריון מוכר/רשות מקומית או מוסד סוציאלי בארצות הברית.

שינוי מקום המגורים

מי ששינה את מקום מגוריו מארצות הברית למדינה אחרת, תיבדק זכאותו לקצבת אזרח ותיק, בהתאם לכללים שנקבעו להמשך תשלום הקצבה במדינה זו.