דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עקרת בית (אישה נשואה שאינה עובדת)

לפי חוק הביטוח הלאומי "עקרת בית" היא תושבת ישראל נשואה (או ידועה בציבור), שבן זוגה מבוטח בביטוח הלאומי, והיא אינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.

בהגדרת עקרת בית לא נכללות:

  • אישה נשואה (או ידועה בציבור) שבן זוגה אינו מבוטח.
  • עגונה
  • עקרת בית שמשולמת לה קצבת נכות כללית

עקרת הבית פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

עקרת הבית מבוטחת בביטוח בריאות וזכאית למלוא סל השירותים הניתנים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כמו כן היא זכאית לכל קצבאות הביטוח הלאומי מלבד לקצבאות שנועדו לפצות על אבדן הכנסה מעבודה.

לעניין קצבת נכות, קצבת זקנה וקצבת שאירים חלים על עקרת הבית כללים מיוחדים, והם מפורטים באתר זה. 

אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה - כל הכללים המיוחדים שחלים על עקרת בית לעניין קצבת זקנה חלים גם עליה.

 

זכאות לקצבאות

עקרת הבית זכאית לקצבאות האלה:

מענק לידה, קצבת ילדים, מזונות, שאירים, נכות, נפגעי גזזת, נפגעי עירוי דם (איידס), נפגעי תאונות, שירותים מיוחדים לנכים קשים, ניידות, פגיעה בזמן התנדבות, קצבת אזרח ותיק, סיעוד, הבטחת הכנסה, נפגעי פעולות איבה, אסירי ציון. 

עקרת הבית אינה זכאית לקצבאות האלה:

דמי לידה, שמירת הריון, נפגעי עבודה, אבטלה, פשיטת רגל ופירוק תאגיד.

קצבת אזרח ותיק לעקרת בית

למידע נוסף

עקרת בית - היא אישה תושבת ישראל, מבוטחת הנשואה לגבר מבוטח, (חוץ מאשה עגונה) שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.

כל הכללים המפורטים בפרק הזה החלים על "עקרת בית", חלים גם על:

  • אלמנה המקבלת קצבת שאירים
  • אלמנה המקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה.

מחודש ינואר 1996 תוקן החוק, וגם עקרת בית נכללת בחוג המבוטחים העשויים להיות זכאים לקצבת אזרח ותיק.

קצבת נכות לעקרת בית

למידע נוסף
כל אישה המגישה תביעה לקצבת נכות (תביעה ראשונה או תביעה חוזרת), בודקים לגביה אם היא עונה על הגדרת עקרת בית נכה, ואז ייבדק כושר התפקוד שלה במשק הבית; או שהיא עונה על הגדרת נכה, ואז ייבדק כושר ההשתכרות שלה.

בדיקת אובדן כושר התפקוד במשק הבית לאישה שהוגדרה כ"עקרת בית נכה" נעשית במכונים להערכה תפקודית.

קצבת שאירים לילדים של עקרת הבית

אם נפטרה עקרת בית, תושבת ישראל, מבוטחת הנשואה לגבר מבוטח, (חוץ מאשה עגונה) או נפטרה אלמנה תושבת ישראל שמקבלת קצבת שאיריםאו אלמנה שמקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה, ולא צברה תקופת אכשרהילדיה בלבד יהיו זכאים לקצבת שאירים.
אם צברה תקופת אכשרה, גם בן זוגה עשוי להיות זכאי לקצבת שאירים.

נפטרה אלמנה שקיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, ילדיה יהיו זכאים:

  1. לשתי קצבאות שאירים, מכוח האם שנפטרה ומכוח האב שנפטר, או לחילופין קצבת תלויים בנפגעי עבודה. 

 

 

Please Wait