עקרת בית (אישה נשואה שאינה עובדת)

לפי חוק הביטוח הלאומי "עקרת בית" היא תושבת ישראל נשואה (או ידועה בציבור), שבן זוגה מבוטח בביטוח הלאומי, והיא אינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.

בהגדרת עקרת בית לא נכללות:

  • אישה נשואה (או ידועה בציבור) שבן זוגה אינו מבוטח.
  • עגונה
  • עקרת בית שמשולמת לה קצבת נכות כללית

עקרת הבית פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

עקרת הבית מבוטחת בביטוח בריאות וזכאית למלוא סל השירותים הניתנים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. כמו כן היא זכאית לכל קצבאות הביטוח הלאומי מלבד לקצבאות שנועדו לפצות על אבדן הכנסה מעבודה.

לעניין קצבת נכות, קצבת אזרח ותיק וקצבת שאירים חלים על עקרת הבית כללים מיוחדים, והם מפורטים באתר זה. 

אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה - כל הכללים המיוחדים שחלים על עקרת בית לעניין קצבת אזרח ותיק חלים גם עליה.