קצבת אזרח ותיק לעקרת בית

עקרת בית - היא אישה תושבת ישראל, מבוטחת הנשואה לגבר מבוטח, (חוץ מאשה עגונה) שאינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.

כל הכללים המפורטים בפרק הזה החלים על "עקרת בית", חלים גם על:
  • אלמנה המקבלת קצבת שאירים
  • אלמנה המקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה.
מחודש ינואר 1996 תוקן החוק, וגם עקרת בית נכללת בחוג המבוטחים העשויים להיות זכאים לקצבת אזרח ותיק.