שני מסלולי ביטוח לנשים


משנת 1996 כדי להיות מבוטחת בביטוח אזרח ותיק על האישה לענות על שלושת התנאים האלה:

 1. האישה תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנה
 2. האישה  נולדה לאחר 1.1.1931
 3. למי שעלתה לארץ - היא עלתה לראשונה לפני גיל 60 - 62 בהתאם לחודש לידתה

החל בחודש ינואר 2013  נכנס לתוקפו תיקון בחוק, לפיו גם נשים שנולדו לפני 1.1.1931 יהיו מבוטחות בביטוח אזרח ותיק.

 

קיימים שני מסלולי ביטוח לנשים:
- ביטוח כ"עקרת בית"
- ביטוח כ"לא עקרת בית"

אישה תהיה מבוטחת בסוג ביטוח כ"עקרת בית" בתקופות האלה:

 • בזמן שהיא נשואה לבעל מבוטח, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.
 • בזמן שהיא מקבלת קצבת שאירים, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית
 • בזמן שהיא מקבלת קצבת תלויים בנפגעי עבודה, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית


אישה תהיה מבוטחת בסוג ביטוח כ"לא עקרת בית" בתקופות האלה:

 • אשה עובדת - בכל התקופות שבהן היא עובדת, בלי קשר למצבה המשפחתי.
 • רווקה, גרושה - בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.
 • אשה נשואה שבעלה אינו מבוטח - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
 • אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
 • עגונה - אישה נשואה, שחלפו שנתיים מאז נעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו"ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן - בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
 • נכה - אישה המקבלת קצבת נכות, בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.

 

מעבר מסוג ביטוח אחד לאחר

עם שינוי במצבה המשפחתי או התעסוקתי של האישה, משתנה גם הגדרת סוג הביטוח שלה, בהתאם למפורט למעלה. כך שכל אישה במהלך חייה יכולה שיהיו לה תקופות ביטוח מסוג "עקרת בית" ותקופות ביטוח מסוג ש"לא כעקרת בית".

לדוגמה:
רווקה תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנה מבוטחת בסוג ביטוח כ"לא עקרת בית".

 • כשהיא נישאת, אם היא אינה עובדת -  היא עוברת למעמד של "עקרת בית".
 • כשהיא מתחילה לעבוד - היא חוזרת להיות במעמד של "לא עקרת בית".
 • אם היא מתגרשת - היא במעמד של "לא עקרת בית", בין אם היא עובדת או אינה עובדת.