זכאות לקצבת אזרח ותיק בגיל הראשון (גיל הפרישה)


אישה שהגיעה לגיל הראשון (גיל פרישה) בהיותה עקרת בית , עשוייה להיות זכאית לקצבת אזרח ותיק בגיל הזה, אם היא עונה על כל התנאים הבאים:

1.  היא מבוטחת בביטוח אזרח ותיק

2.  היא הגיעה לגיל פרישה

 "גיל הפרישה" לנשים לפי תאריך לידה (הזכאות בגיל הזה מותנית בהכנסות)

תאריך הלידה

גיל הפרישה 

מתאריך

עד תאריך

-

6/1944

60

7/1944

8/1944

60 ו–4 חודשים

9/1944

4/1945

60 ו–8 חודשים

5/1945

12/1945

61

1/1946

8/1946 

61 ו–4 חודשים

9/1946

4/1947

61 ו–8 חודשים

5/1947

12/1949

62

לתשומת לבכם,  גיל פרישה של נשים שנולדו לאחר ה-16.12.1949 יפורסם עם השלמת תיקוני החקיקה.

 
 3.  היא צברה אחת מתקופות הביטוח האלה שבהן הייתה מבוטחת כ"לא עקרת בית":
  
  • 60 חודשים שבהן הייתה מבוטחת בסוג ביטוח כ"לא עקרת בית" בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל פרישה, לפי הטבלה שלמעלה
    או
  • 144 חודשים שבהן הייתה מבוטחת בסוג ביטוח כ"לא עקרת בית" 
    או
  • 60 חודשים לפחות שבהן הייתה מבוטחת בסוג ביטוח כ"לא עקרת בית", ובלבד שמספר החודשים, שבהן הייתה מבוטחת מיום שנעשתה תושבת ישראל בפעם הראשונה, גדול ממספר החודשים שלא הייתה מבוטחת.

עקרת בית שקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שקדם ליום שהגיעה לגיל פרישה, פטורה מתקופת אכשרה, ותהיה זכאית לקצבה בגיל הפרישה.