היא מבוטחת בביטוח אזרח ותיק


כדי להיות מבוטחת בביטוח אזרח ותיק על האישה לענות על שלושת התנאים האלה:

האישה תושבת ישראל שמלאו לה 18 שנה

האישה  נולדה לאחר 1.1.1931.
החל בחודש ינואר 2013  נכנס לתוקפו תיקון בחוק, לפיו גם נשים שנולדו לפני 1.1.1931 יהיו מבוטחות בביטוח אזרח ותיק. 

למי שעלתה לארץ - היא עלתה לראשונה לפני גיל 60 - 62 בהתאם לחודש לידתה, כפי שמפורט בטבלה:


תאריך הלידה האישה מבוטחת אם עלתה לארץ לראשונה לפני גיל:
מתאריך עד תאריך
    - 6/1944 לפני גיל 60
7/1944 8/1944 לפני גיל  60 שנים ו–4 חודשים
9/1944 4/1945 לפני גיל 60  שנים ו–8 חודשים
5/1945 12/1945 לפני גיל 61 שנים
1/1946 8/1946 לפני גיל 61 שנים ו–4 חודשים
9/1946 4/1947 לפני גיל 61 שנים ו–8 חודשים
5/1947 - לפני גיל 62 שנים